Analiza nawyków oraz preferencji żywieniowych kobiet w ciąży

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Jana Krzysztoszek, Krzysztof Kus, Marta Banaszak

4 (45) 2015 s. 248–254
Kliknij aby wrócić do spisu treści
248_4_45_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Krzysztoszek J., Kus K., Banaszak M. Analiza nawyków oraz preferencji żywieniowych kobiet w ciąży. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2015;4(45):248–254.

Wstęp. Prawidłowy sposób odżywiania się w okresie ciąży jest ważny dla zdrowia zarówno matki, jak i dziecka. Wyeliminowanie nieprawidłowości w tym okresie stanowić może działania profilaktyczne dla przyszłych pokoleń dotyczące m.in. zapobiegania otyłości i chorób metabolicznych. Choroby te są coraz bardziej powszechne w polskim społeczeństwie. Stanowią one często spotykany problem nie tylko u dorosłych, ale również wśród dzieci i młodzieży. Cel. Celami pracy były: weryfikacja stosowania się kobiet ciężarnych z chorobami wikłającymi ciążę do zaleceń żywieniowych, ocena częstotliwości spożycia określonych produktów spożywczych oraz analiza preferencji żywieniowych. Materiał i metody. Badanie zostało przeprowadzone w Ginekologiczno‑Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W badaniu wzięło udział 246 kobiet w ciąży. Ankietyzację przeprowadzono od stycznia do marca 2015 roku. Wyniki. Grupę badaną (n = 246) podzielono na 4 podgrupy: kobiety z ciążą niepowikłaną (n = 165), kobiety z cukrzycą pojawiającą się w ciąży (n = 47), kobiety z nadciśnieniem ciążowym (n = 18) oraz kobiety z niedokrwistością utrudniającą prowadzenie ciąży (n = 16). Nieprawidłowości oraz błędy żywieniowe zaobserwowane w badaniu dotyczyły przede wszystkim: rzadko podejmowanej aktywności fizycznej, częstego dojadania pomiędzy posiłkami oraz wysokiego spożycia słodyczy. Wśród wszystkich badanych podgrup ilość spożywanych zbóż i jego przetworów była zbyt niska (odpowiednio: 56%, 49%, 50%, 50%) w porównaniu do zaleceń żywieniowych. Najczęściej spożywanym rodzajem mięsa był drób (44%), mięso ryb spożywano rzadziej (najczęściej raz w tygodniu). Wnioski. 1. W diecie badanych kobiet występują pojedyncze nieprawidłowości oraz błędy żywieniowe. 2. Wskazana jest dalsza promocja racjonalnego żywienia. 3. Konieczna jest promocja i edukacja zdrowotna w zakresie aktywności fizycznej.

Słowa kluczowe: żywienie, nawyki żywieniowe, kobiety ciężarne.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone