Społeczno‑ekonomiczne skutki leczenia niepłodności

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Paweł Drągowski, Katarzyna Siemionow, Ilona Zaręba, Izabela Prokop, Edyta Rysiak, Eryk Cekała, Michał Rutkowski

4 (45) 2015 s. 255–258
Kliknij aby wrócić do spisu treści
255_4_45_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Drągowski P., Siemionow K., Zaręba I., Prokop I., Rysiak E., Cekała E., Rutkowski M. Społeczno‑ekonomiczne skutki leczenia niepłodności. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2015;4(45):255–258.

Szacunki Światowej Organizacji Zdrowia zakładają, że obecnie na świecie ok. 60–80 mln par zmaga się z problemami dotyczącymi zajścia w ciążę, a w krajach wysoko rozwiniętych statystycznie co dziesiąty związek boryka się z niemożnością posiadania dzieci. Nieleczona niepłodność niesie ze sobą daleko idące skutki społeczne związane z pogłębianiem niżu demograficznego, a także skutki pośrednie związane ze stanem psychiki samych pacjentów, którzy poprzez wyłączenie z rodzicielstwa czują się niespełnieni i niejednokrotnie popadają w różnego rodzaju stany depresyjne. O skali występowania zaburzeń płodności świadczy fakt, że według danych Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w naszym kraju problem ten dotyczy około 1,5 mln par w wieku rozrodczym. Przed wejściem w życie finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia leczenia metodą in vitro rokrocznie tysiące par podejmowało pełnopłatną terapię tą techniką. Koszty były dość znaczne i dlatego wiele par pragnących dziecka nie mogło sobie pozwolić na to leczenie. Sytuacja uległa znaczącej zmianie wraz z wprowadzeniem państwowego programu „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2013–2016”. Ponadto koszty ponoszone przez pacjentów zmalały dodatkowo wraz z wejściem w lipcu 2014 r. na listę leków refundowanych preparatów stosowanych w hormonalnym przygotowaniu do procesu zapłodnienia. Dzięki finansowej pomocy państwa w ramach programu oraz refundacji niezbędnych preparatów znacznie rozszerzył się dostęp do nowoczesnej i skutecznej metody leczenia, która pozwala zostać rodzicami osobom, które do tej pory nie miały takiej możliwości.

Słowa kluczowe: niepłodność, in vitro, koszty medyczne, farmakoekonomika.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone