Dieta ważną składową leczenia ostrego zapalenia trzustki

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Tomasz Zaprutko, Krzysztof Kus, Piotr Ratajczak, Magdalena Najbar, Elżbieta Nowakowska

4 (49) 2016 s. 391–395
Kliknij aby wrócić do spisu treści
391_4_49_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.25

Fraza do cytowania: Zaprutko T., Kus K., Ratajczak P., Najbar M., Nowakowska E. Dieta ważną składową leczenia ostrego zapalenia trzustki. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;4(49):391–395. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.25

Wstęp. Ostre zapalenie trzustki (OZT) jest ciężką, wymagającą szpitalnego leczenia chorobą. Wzrastająca zachorowalność na tę jednostkę wynika z nieprawidłowego trybu życia i odżywiania oraz nadmiernego spożywania alkoholu. Jednym z najważniejszych elementów leczenia OZT jest odpowiednie żywienie, które wdrożone już w początkowej fazie choroby wpływa na efektywność terapii. Cel. Analiza sposobu odżywiania pacjentów w okresie rekonwalescencji po OZT oraz ocena ich wiedzy na temat odżywiania w tym czasie. Celem było także wykazanie, iż prawidłowa dieta ma znaczący wpływ na proces zdrowienia i jakość życia pacjentów. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w poznańskich szpitalach w okresie od lutego do maja 2012 roku. Narzędziem badawczym była anonimowa ankieta. W badaniu wzięło udział 40 pacjentów. Badanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Bioetyczną. Wyniki. 80% ankietowanych zna przynajmniej częściowo zasady odżywiania po OZT, natomiast jedynie 57,5% respondentów stosuje specjalną dietę. 96% z chorych stosujących zarekomendowaną dietę w praktyce uważa, że poprawia ona jakość ich życia. Nawroty OZT deklaruje 65% pacjentów i są one związane z nadużywaniem alkoholu i nieodpowiednią dietą. Wnioski. Wiedza pacjentów na temat diety w okresie zdrowienia po ostrym zapaleniu trzustki zależy od ilości przebytych przez nich ataków choroby. Mimo wiedzy na temat znaczenia diety dla przyspieszenia powrotu do zdrowia po OZT chorzy często nie przestrzegają lub przestrzegają w sposób wybiórczy zaleceń dotyczących schematów żywieniowych. Najczęstszą przyczyną nawrotów OZT jest nieodpowiednie odżywianie oraz nadmierne spożywanie alkoholu. Prawidłowa dieta stosowana w okresie rekonwalescencji po ostrym zapaleniu trzustki skutkuje poprawą poziomu jakości ich życia.

Słowa kluczowe: ostre zapalenia trzustki, dieta, rekonwalescencja, pacjenci.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone