Niedobór witaminy D jako powszechny problem zdrowotny w populacji dzieci

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Milena Osińska, Katarzyna Siemionow, Paweł Kitlas, Michał Rutkowski, Ilona Zaręba, Joanna Stelmaszewska, Alina Cywoniuk, Izabela Prokop, Edyta Rysiak

4 (49) 2016 s. 425–429
Kliknij aby wrócić do spisu treści
425_4_49_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.32

Fraza do cytowania: Osińska M., Siemionow K., Kitlas P., Rutkowski M., Zaręba I., Stelmaszewska J., Cywoniuk A., Prokop I., Rysiak E. Niedobór witaminy D jako powszechny problem zdrowotny w populacji dzieci. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;4(49):425–429. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.32

Witamina D zaliczana jest do związków cechujących się wielowymiarową aktywnością biologiczną. Od wieków uważano ją za czynnik regulujący gospodarkę wapniowo-fosforanową, warunkujący tym samym prawidłową budowę kości. Badania ostatniej dekady odkryły nowy, szeroki zakres działania witaminy D na organizm ludzki. Odgrywa ona istotną rolę w proliferacji, angiogenezie, różnicowaniu i apoptozie komórek. Obecnie zjawisko niedoboru witaminy D jest szeroko rozpowszechnionym problemem zdrowotnym, uznawanym za pandemię. Zasadniczą jego przyczyną jest niedostateczna ekspozycja człowieka na promieniowanie słoneczne, które jest głównym źródłem witaminy D dla większości ludzi. Jej niedobór powoduje krzywicę u dzieci oraz związany jest ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia nadciśnienia, stwardnienia rozsianego, raka jelita grubego, prostaty, piersi i jajnika oraz cukrzycy typu I.

Słowa kluczowe: witamina D, niedobory, kalcytriol, pediatria.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone