„Bezpłatne leki dla seniorów” – założenia proponowanej ustawy

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Wojciech Zawalski, Andrzej Jarota

4 (49) 2016 s. 458–463
Kliknij aby wrócić do spisu treści
458_4_49_2016.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.37

Fraza do cytowania: Zawalski W., Jarota A. „Bezpłatne leki dla seniorów” – założenia proponowanej ustawy. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2016;4(49):458–463. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2016.37

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego pod koniec 2014 r. w Polsce populacja seniorów po 75. roku życia wynosiła około 3 milionów osób. Z danych statystycznych wynikało, że około 17% seniorów nie wykupuje przepisanych leków, około 30% seniorów zażywa tylko połowę dawki zalecanej przez lekarza, a 21% przerywa terapię, ponieważ z przyczyn ekonomicznych nie stać seniorów na zakup lekarstw koniecznych w terapii. W państwach członkowskich Unii Europejskiej, m.in. w Belgii, Grecji, Hiszpanii, Niemczech czy Wielkiej Brytanii, leki dla szczególnie chronionych grup społecznych są dostępne nieodpłatnie. W Polsce także uchwalono Ustawę z dnia 18 marca 2016 r. (…) wprowadzającą bezpłatne leki dla osób powyżej 75. roku życia. W wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia wskazano leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, które są dostępne bezpłatnie dla pacjentów, którzy ukończyli 75. rok życia. Lista leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących bezpłatnie dla osób powyżej 75. roku życia zawiera 1129 pozycji. Znajduje się na niej większość leków o najwyższej kwocie, jaką w latach 2012–2015 pacjenci w wieku powyżej 75. roku życia dopłacili. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 18 marca 2016 r. (…) w Polsce bezpłatne leki dla osób po 75. roku życia przepisywać może lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej. Dodatkowo uprawnienie to zostało również przyznane lekarzom ordynującym leki pro auctore i pro familiae. Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. (…), która wprowadza bezpłatne leki dla osób powyżej 75. roku życia, może poprawić kondycję zdrowotną seniorów, gdyż ograniczy ona negatywne, dyktowane przyczynami ekonomicznymi zjawiska niewykupywania przez seniorów przepisanych leków oraz przerywania przez nich zaleconej terapii.

Słowa kluczowe: bezpłatne leki, seniorzy, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone