Rejestry medyczne a cyberbezpieczeństwo w placówkach ochrony zdrowia

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Małgorzata Skiba, Tomasz Węgrzak, Maria Urbańska, Krzysztof Kus

3 (60) 2019 s. 160–167
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.40

Fraza do cytowania: Skiba M., Węgrzak T., Urbańska M., Kus K. Rejestry medyczne a cyberbezpieczeństwo w placówkach ochrony zdrowia. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;3(60):160–167. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.40

Wstęp. Rejestry medyczne, mające na celu usprawnienie i zwiększenie efektywności systemu opieki zdrowotnej, wpisują się w proces informatyzacji i cyfryzacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce i tak jak każdy system teleinformatyczny, narażone są one na cyberzagrożenia związane z funkcjonowaniem w cyberprzestrzeni. Cel. Określenie charakteru zagrożeń cybernetycznych dla rejestrów medycznych i e-administracji systemu opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem placówek ochrony zdrowia, a także określenie metod i działań mających na celu minimalizację zagrożeń cyfrowych dla efektywności i sprawności funkcjonowania e-rejestrów medycznych w placówkach ochrony zdrowia. Materiał i metody. Badaniem objęto przede wszystkim analizę literatury przedmiotu, analizę obowiązujących aktów prawnych oraz studia przypadków. Wyniki. Analiza literatury przedmiotu, aktów prawnych oraz studium przypadku pozwoliła zrozumieć cyberzagrożenia dla cyfrowej administracji systemów kluczowych dla funkcjonowania państwa i jego obywateli, w tym opieki zdrowotnej. Natomiast studia przypadku pozwoliły określić skalę oraz charakter tego zjawiska. Wnioski. Rozwój procesu cyfryzacji i informatyzacji systemu opieki zdrowotnej niesie ze sobą ryzyko ataków cybernetycznych, których celem jest zakłócenie działania e-administracji, a także wykradania informacji z rejestrów cyfrowych, w tym danych osobowych za pomocą infekcji komputerów podłączonych do sieci. Wprowadzona ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa ustanawia placówki ochrony zdrowia operatorem usługi kluczowej w obszarze ochrony zdrowia i w związku z tym ustawodawca nakłada na podmioty lecznicze obowiązki w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Słowa kluczowe: cyberbezpieczeństwo, e-administracja, rejestry, medycyna, wirusy.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone