Zaostrzenia w Przewlekłej Obturacyjnej Chorobie Płuc (POChP)

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Katarzyna Wołowik, Anna Doboszyńska

3 (60) 2019 s. 179–182
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.43

Fraza do cytowania: Wołowik K., Doboszyńska A. Zaostrzenia w Przewlekłej Obturacyjnej Chorobie Płuc (POChP). Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;3(60):179–182. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.43

Wstęp. Zaostrzenie w Przewlekłej Obturacyjnej Chorobie Płuc (POChP) to ostry incydent, który objawia się nasileniem objawów ze strony układu oddechowego ponad przeciętną, codzienną zmienność. Prawidłowe leczenie zaostrzeń jest bardzo ważne, gdyż te incydenty znacznie wpływają na jakość życia chorych oraz ubytek wartości FEV1. Chorzy z licznymi zaostrzeniami częściej przebywają w szpitalu, mają większą śmiertelność i gorsze rokowania. Cel. Praca ma na celu przybliżenie tematyki zaostrzeń w POChP oraz ich wpływu na jakość życia chorych. W pracy dokonano analiza różnic w jakość życia między chorymi w stanie stabilnym a chorymi z zaostrzeniami. Materiał i metody. Badanie objęło 136 chorych. Zaostrzenia znacznie obniżają jakość życia chorych na POChP i dlatego badanych podzielono na dwie grupy. Chorzy w stanie stabilnym stanowili Grupę I (N = 84(62%)). Osoby z zaostrzeniami choroby w ostatnich 3 miesiącach stanowili Grupę II (N = 52(38%)). W badaniu posłużono się analizą dokumentacji medycznej wraz z wynikiem badania spirometrycznego z szpitalnego systemu CliniNET oraz Kwestionariuszem ankiety własnej, Kwestionariuszem Szpitala Św. Jerzego dla pacjentów ze schorzeniami układu oddechowego (SGRQ-C), Testem oceny przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (Test CAT) oraz Zmodyfikowaną skalą duszności według Medical Reasearch Council (mMRC). Wyniki i wnioski. Mimo braku różnić w ogólnej jakości życia między chorymi, osoby z zaostrzeniami choroby znacznie gorzej postrzegają wpływ objawów POChP na jakość życia niż chorzy w stanie stabilnym. Chorzy zarówno w grupie w stanie stabilnym, jak i z zaostrzeniami choroby w ostatnich 3 miesiącach mogą znajdować się w każdej z kategorii zaawansowania POChP. Badani wskazują chęć poszerzania wiedzy na temat swojej choroby.

Słowa kluczowe: POChP, zaostrzenia, jakość życia.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone