Zagrożenia w środowisku pracy elektroradiologa i technika elektroradiologii w ocenie pacjenta

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Ewa Pasieka, Robert Milewski, Tomasz Cieślik

3 (60) 2019 s. 183–187
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.44

Fraza do cytowania: Pasieka E., Milewski R., Cieślik T. Zagrożenia w środowisku pracy elektroradiologa i technika elektroradiologii w ocenie pacjenta. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;3(60):183–187. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.44

Wstęp. Początek systematycznego kształcenia osób wykonujących radiografię związany jest z Marią Skłodowską-Curie. Uczona w czasie I Wojny Światowej utworzyła frontową służbę radiologiczną, której celem była doraźna diagnostyka rentgenowska rannych żołnierzy. Osoby obsługujące urządzenia rentgenowskie przechodziły specjalny kurs obejmujący między innymi wiedzę o promieniowaniu jonizującym i zasady opatrywania ran. Współcześnie, głównym zadaniem elektroradiologów/techników elektroradiologii jest także połączenie opieki nad pacjentem z wykonywaniem radiografii. W czasie wykonywania świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki klasycznej personel narażony jest na czynniki szkodliwe – fizyczne, biologiczne i psychiczne. Cel. Celem pracy jest ocena spostrzegania przez pacjenta wybranych zagrożeń w środowisku pracy osób z wykształceniem w elektroradiologii. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w grupie 300 pacjentów Zakładu Radiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, w okresie 1.10.2015–30.06.2016. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z autorskim kwestionariuszem ankiety. Pytania szczegółowe dotyczyły poziomu narażenia na promieniowanie jonizujące i czynniki biologiczne elektroradiologa/technika elektroradiologii podczas wykonywania radiogramów. W odpowiedziach zastosowano skalę dziesięciopunktową. Analizę statystyczną wykonano przy użyciu programów Statistica 12.5 oraz MS Excel 2013. Wyniki. W analizowanym materiale największy odsetek stanowiły kobiety (53%). W opinii ankietowanych, średnia ocena narażenia na promieniowanie rentgenowskie wyniosła 7,4 a 5,7 na czynniki biologiczne. Osoby, które były pacjentami gabinetu rentgenowskiego więcej niż 5 razy wskazywały na wyższe zagrożenie radiacyjne (p = 0,002415). Nie wykazano związku między płcią, wiekiem lub wykonywanym zawodem a oceną narażenia na promieniowanie rentgenowskie i czynniki biologiczne. Wnioski. W opinii pacjenta elektroradiolodzy/technicy elektroradiologii wykonujący radiografię w gabinecie rentgenowskim są bardziej narażeni na promieniowanie rentgenowskie niż na czynniki biologiczne.

Słowa kluczowe: elektroradiolog, technik elektroradiologii, pacjent, promieniowanie rentgenowskie, ryzyko zawodowe.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone