Subiektywna ocena wpływu kinezyterapii w środowisku wodnym na dolegliwości bólowe w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa – doniesienia wstępne

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Marlena Krawczyk-Suszek, Anna Banaś, Marzena Mańdziuk, Blanka Kaszuba, Justyna Materna, Ryszard Maciejewski

3 (60) 2019 s. 188–192
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.45

Fraza do cytowania: Krawczyk-Suszek M., Banaś A., Mańdziuk M., Kaszuba B., Materna J., Maciejewski R. Subiektywna ocena wpływu kinezyterapii w środowisku wodnym na dolegliwości bólowe w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa – doniesienia wstępne. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;3(60):188–192. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.45

Wstęp. Bóle kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym są częstym problemem zdrowotnym wynikającym z naturalnych procesów starzenia się organizmu. Dolegliwości kręgosłupa wiążą się z przeciążeniami mięśni przykręgosłupowych i zmianami zwyrodnieniowymi. W zaawansowanych stadiach zmian, dochodzi do uszkodzenia krążków międzykręgowych oraz do rozwoju dyskopatii. Brak aktywności fizycznej, niewłaściwa postawa ciała, nieumiejętne podnoszenie ciężarów, prowadzi do licznych przeciążeń kręgosłupa. Kinezyterapia w środowisku wodnym to bezpieczna i efektywna forma terapii, która powoduje zmniejszenie odczuwanej masy ciała, zwiększa możliwość wykonywania ruchów, które są utrudnione w warunkach normalnych, eliminuje ryzyko upadków oraz wprowadza w stan rozluźnienia i relaksu układ mięśniowy. Cel pracy. Celem pracy była wstępna subiektywna ocena wpływu kinezyterapii w środowisku wodnym na poziom odczuwanych dolegliwości bólowych u pacjentów z bólem kręgosłupa w odcinku krzyżowo-lędźwiowym. Materiał i metody. Badania zostały przeprowadzone w Szkole Pływania i Aqua Fintessu w Kozienicach oraz w Radomiu. Grupę badaną stanowiło 98 pacjentów w wieku od 20 do 90 lat. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji badający subiektywny wpływ kinezyterapii w środowisku wodnym na natężenie odczuwania bólu w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa. Do oceny natężenia dolegliwości bólowych posłużyła wzrokowo-analogowa skala VAS, za pomocą której dokonano dwukrotnego subiektywnego pomiaru poziomu odczuwanego bólu. Wyniki. Analiza statystyczna wykazała istotną poprawę stanu funkcjonalnego oraz zmniejszenie dolegliwości bólowych w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa (p < 0,05). Średnie nasilenie dolegliwości bólowych w badanej grupie przed rozpoczęciem kinezyterapii w wodzie wynosiło x = 6,27. Po zakończeniu terapii zmniejszyło się (x = 3,04). Wnioski. Kinezyterapia w wodzie istotnie zmniejsza dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowo-krzyżowego w grupie pacjentów.

Słowa kluczowe: ból, skala VAS, odcinek lędźwiowo-krzyżowy, kinezyterapia w środowisku wodnym.



Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone