Aktywność fizyczna i jakość życia mieszkańców gminy Jabłonka w wieku geriatrycznym

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Wioletta Ławska, Grażyna Dębska, Beata Joniak, Maria Zięba, Magdalena Nieckula

3 (60) 2019 s. 193–198
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.46

Fraza do cytowania: Ławska W., Dębska G., Joniak B., Zięba M., Nieckula M. Aktywność fizyczna i jakość życia mieszkańców gminy Jabłonka w wieku geriatrycznym. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;3(60):193–198. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.46

Wstęp. Wiek geriatryczny charakteryzuje się wieloma problemami. Z tego powodu opieka nad ludźmi po 65. roku życia nie powinna być skoncentrowana tylko na problemach zdrowotnych, ale głównie na poprawie jakości życia. Cel. Ocena aktywności fizycznej i jakości życia osób w wieku geriatrycznym. Materiał i metody. Metodą badania był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza oraz standaryzowanego narzędzia do oceny jakości życia WHOQOL-BREF. W lutym 2016r. przebadano 120 osób, w wieku powyżej 65 roku życia, mieszkańców gminy Jabłonka. Wyniki. Aktywność badanych sprowadza się najczęściej do prac domowych i ogrodowych. Co drugi badany jest aktywny fizycznie kilka razy w miesiącu, tylko co dziesiąty codziennie. W badanej grupie najniżej oceniona była dziedzina socjalna jakości życia. Nieco wyżej w dziedzinach somatycznej, psychologicznej i środowiskowej. Mężczyźni w stosunku do kobiet oceniali wyżej swoją jakość życia we wszystkich czterech dziedzinach. Wnioski. Sytuacja seniorów jest raczej trudna, w wielu dziedzinach życia można zauważyć problemy, ale najniżej oceniane jest poczucie bezpieczeństwa, sytuacja finansowa, stopień realizacji swoich zainteresowań, warunki mieszkaniowe oraz zadowolenie z ochrony zdrowia i ze środków transportu.

Słowa kluczowe: senior, jakość życia, aktywność fizyczna.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone