Wyniki i koszty wprowadzenia opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży (KOC) w Polsce

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Wojciech Zawalski

3 (60) 2019 s. 199–203
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.47

Fraza do cytowania: Zawalski W. Wyniki i koszty wprowadzenia opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży (KOC) w Polsce. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;3(60):199–203. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.47

W artykule przedstawiono pierwsze wyniki wprowadzenia opieki koordynowanej nad ciężarną w Polsce. Koordynowana Opieka Zdrowotna jest wykorzystywana w różnym zakresie w większości systemów opieki zdrowotnej na świecie. Zarówno tych opartych na koncepcji Lorda Beveridge jak i na Kasach Chorych według modelu Bismarcka. W Polsce zmieniającej system opieki zdrowotnej po 1989 r. pierwszym projektem opieki koordynowanej jest Koordynowana Opieka nad Kobietą w ciąży (KOC). Wprowadzono ją początkowo jako projekt opieki nad ciążą fizjologiczną, a od 2017 r. poszerzono również o ciążę powikłaną. Koordynacja opieki zakłada dostarczenie ciężarnej kompleksowej opieki w czasie ciąży i połogu. Pierwsze obserwacje wskazują na wzrastającą liczbę ciężarnych objętych opieką, a także na wzrastające finansowanie projektu ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Słowa kluczowe: opieka koordynowana, ciąża, Narodowy Fundusz Zdrowia, KOC.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone