Uwarunkowanie prawne cyberbezpieczeństwa w placówkach ochrony zdrowia – wybrane zagadnienia

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Paweł Lipowski

3 (60) 2019 s. 204–209
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.48

Fraza do cytowania: Lipowski P. Uwarunkowanie prawne cyberbezpieczeństwa w placówkach ochrony zdrowia – wybrane zagadnienia. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;3(60):204–209. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.48

W pracy prezentowane są wybrane przepisy odnoszące się do zagadnienia cyberbezpieczeństwa, których analiza przeprowadzana jest z punktu widzenia konieczności ich stosowania w placówkach ochrony zdrowia. Z uwagi na brak dostępnego orzecznictwa sądowego i administracyjnego w tym zakresie, praca opiera się na analizie przepisów prawnych oraz na poglądach doktryny prawa. Autor dokonuje przeglądu najważniejszych przepisów, których stosowanie w najbliższym okresie czasu będzie nieodzowne w praktyce funkcjonowania podmiotów działających w systemie ochrony zdrowia, opatrując je własnym komentarzem. Założeniem pracy jest przedstawienie podstawowych regulacji prawnych, obowiązujących od 2018 r. i implikacji dla ich praktycznego stosowania.

Słowa kluczowe: prawo medyczne, cyberbezpieczeństwo, prawo farmaceutyczne, świadczenia zdrowotne.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone