Transplantacje jako problem bioetyczny

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Sylwia Lewoniewska, Renata Zaręba, Weronika Baszanowska, Magdalena Misiura, Marcin Nizioł, Izabela Prokop, Edyta Rysiak, Ilona Zaręba

3 (60) 2019 s. 216–220
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.50

Fraza do cytowania: Lewoniewska S., Zaręba R., Baszanowska W., Misiura M., Nizioł M., Prokop I., Rysiak E., Zaręba I. Transplantacje jako problem bioetyczny. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;3(60):216–220. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.50

Bioetyka to analiza postaw człowieka w perspektywie zasad moralnych i wartości. Transplantologia natomiast jest działem medycyny zajmującym się przeszczepieniem komórek, tkanek, całych organów lub ich fragmentów z ciała dawcy do ciała biorcy. Przeszczep można wykonać w obrębie tego samego organizmu (przeszczep autogeniczny). Przeszczep allogeniczny to przeszczep komórek, tkanek czy organu z jednego organizmu do drugiego w obrębie tego samego gatunku. W przypadku przeszczepów ksenogenicznych dawca i biorca należą do innych gatunków. Przedmiotem pracy jest analiza zagadnienia transplantacji allogenicznych od żywych i zmarłych dawców pod kątem prawnym, religijnym i społecznym. Kluczową rolę w procedurze przeszczepienia odgrywa świadoma zgoda dawcy wyrażona pisemnie za życia. W zależności od obywatelstwa zgoda na bycie dawcą narządów może być wyrażona przez rodzinę, lekarza lub organ władzy. Żywy człowiek może być dawcą przeszczepu tylko dla osób blisko spokrewnionych. Transplantacje niosą za sobą wiele dylematów bioetycznych. Trudnym aspektem w transplantologii są m.in. kryteria oceny śmierci mózgu, ustalenie ryzyka powikłań zdrowotnych dla żywego dawcy oraz problem odrzucenia przeszczepu. Różne poglądy religijne mają znaczący wpływ na podejmowanie decyzji przez dawców. Uważa się, że nagłośnienie problemu transplantacji wśród społeczności spowoduje, że więcej osób będzie wyrażało dobrowolną zgodę na bycie dawcą narządów. Techniki klonowania oraz hodowle komórkowe narządów z komórek macierzystych mogą stanowić przełomowy krok w transplantologii i dać nadzieję wielu osobom oczekującym na przeszczep.

Słowa kluczowe: bioetyka, transplantacja, przeszczep, dawca, biorca.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone