Skrining oportunistyczny i leczenie odroczone sposobem na poprawę jakości opieki nad  pacjentami z rakiem gruczołu krokowego

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Aleksandra Zachariasz, Wojciech Wysoczański

3 (60) 2019 s. 238–242
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.54

Fraza do cytowania: Zachariasz A., Wysoczański W. Skrining oportunistyczny i leczenie odroczone sposobem na poprawę jakości opieki nad  pacjentami z rakiem gruczołu krokowego. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;3(60):238–242. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.54

Rak gruczołu krokowego (RGK), podobnie jak inne nowotwory złośliwe, stanowi poważny i wciąż narastający problem zdrowotny, ekonomiczny i społeczny. W Polsce RGK jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród mężczyzn i stanowi drugą przyczynę zgonów w tej grupie. Badania przesiewowe (skrining) mają na celu zmniejszyć śmiertelność z  powodu nowotworów złośliwych poprzez wczesną wykrywalność. W przypadku RGK, skrining oparty na badaniu poziomu PSA (ang. prostate specific antigen) jest kontrowersyjnym tematem, ponieważ może prowadzić do diagnozowania przypadków nieistotnych klinicznie. Z  tego powodu wytyczne dla postępowania w RGK rekomendują skrining oportunistyczny, stosowany tylko u pacjentów z podwyższonym ryzykiem zachorowania. U wielu zdiagnozowanych mężczyzn, szczególnie w przypadku RGK niskiego ryzyka, leczenie radykalne lub farmakologiczne nie jest konieczne, co więcej może narażać pacjenta na wystąpienie skutków ubocznych terapii. Odpowiedzią na ten problem jest leczenie odroczone – aktywny nadzór (active surveillance, AS) oraz baczna obserwacja (watchful waiting, WW), stosowane w zależności od przewidywanej długości życia pacjenta. Założeniem tych metod jest monitorowanie pacjenta do momentu, w którym konieczne jest zastosowanie aktywnej terapii. Taki sposób postępowania zapobiega stosowaniu niepotrzebnych interwencji medycznych. W krajach charakteryzujących się wysokim poziomem jakości opieki zdrowotnej, np. w Szwecji, skrining oportunistyczny i leczenie odroczone stały się integralnym sposobem postępowania w RGK. Wprowadzenie tych metod do systemu opieki zdrowotnej w Polsce mogłoby poprawić jakość opieki nad pacjentami z RGK, wymaga to jednak wcześniejszego wdrożenia rozwiązań takich jak m.in. rzetelne i jednolite rejestry danych medycznych czy stosowanie wskaźników jakości leczenia.

Słowa kluczowe: rak gruczołu krokowego, skrining, leczenie odroczone.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone