Zachowania zdrowotne a zaburzenia stanu odżywienia wśród pacjentów z rakiem nerki

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Lucyna Ścisło, Elżbieta Walewska, Grażyna Puto, Monika Skruch, Antoni M. Szczepanik

4 (61) 2019 s. 251–256
Kliknij aby wrócić do spisu treści
251_4_61_2019.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.55

Fraza do cytowania: Ścisło L., Walewska E., Puto G., Skruch M., Szczepanik A.M. Zachowania zdrowotne a zaburzenia stanu odżywienia wśród pacjentów z rakiem nerki. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;4(61):251–256. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.55

Wstęp. Główne czynniki ryzyka wielu chorób wynikają z nieprawidłowych zachowań zdrowotnych i są przyczyną m. in. rozwoju nowotworów złośliwych, w tym raka nerki. Jednym z elementów zachowań zdrowotnych jest określenie stanu odżywienia, celem wczesnego wykrycia zaburzeń i podjęcia interwencji. Cel pracy. Określenie i porównanie zachowań zdrowotnych ze stanem odżywienia pacjentów z rozpoznanym rakiem nerki. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród 100 osób, u których wykonany był zabieg operacyjny z powodu raka nerki. W badaniach zastosowano metodę analizy dokumentacji medycznej oraz sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem narzędzia standaryzowanego – Inwentarza Zachowań Zdrowotnych. Wyniki. Wskaźnik zachowań zdrowotnych dla ogółu badanych wyniósł średnio 75,56 pkt. Najwyższe wyniki uzyskano w kategorii zachowań profilaktycznych (średnia 3,89), następnie w kategorii pozytywnych nastawień psychicznych (średnia 3,34) oraz w kategorii praktyk zdrowotnych (średnia 2,91). Najniższy wynik uzyskano w kategorii prawidłowych nawyków żywieniowych (średnia 2,49). Stwierdzono zależność pomiędzy wiekiem, BMI, a kategorią prawidłowe nawyki żywieniowe (p ≤ 0,001) oraz pomiędzy wiekiem, BMI, a kategorią praktyki zdrowotne (p < 0,001). Wnioski. W całej badanej grupie najniższe wyniki uzyskano w kategorii prawidłowych nawyków żywieniowych. Pomimo stwierdzenia w całej grupie najniższych wyników w kategorii prawidłowych nawyków żywieniowych, pacjenci w starszym wieku i z wyższym BMI uzyskali wyższe wyniki, ale w zakresie praktyk zdrowotnych uzyskali wyniki niskie.

Słowa kluczowe: zachowania zdrowotne, BMI, rak nerki.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone