Predyktory jakości życia pacjentów poddawanych radioterapii z powodu nowotworu okolic głowy i szyi

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Beata Babiarczyk, Natalia Wnętrzak

4 (61) 2019 s. 262–269
Kliknij aby wrócić do spisu treści
262_4_61_2019.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.57

Fraza do cytowania: Babiarczyk B., Wnętrzak N. Predyktory jakości życia pacjentów poddawanych radioterapii z powodu nowotworu okolic głowy i szyi. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;4(61):262–269. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.57

Wstęp. Naturalny przebieg choroby nowotworowej narządów głowy i szyi oraz stosowane leczenie mają, szczególnie w przypadkach zaawansowanych, wyjątkowo negatywny wpływ na jakość życia chorych. W leczeniu nowotworów głowy i szyi radioterapia jest jedną z najbardziej skutecznych metod terapeutycznych. Pomimo nowoczesnych technik napromieniania radioterapia może się wiązać z wystąpieniem działań niepożądanych i wpływać znacząco na jakość życia pacjentów. Cel pracy. Ocena czynników wpływających na jakość życia chorych na nowotwór głowy i szyi w trakcie leczenia radioterapią. Materiał. Badaniem objęto 77 chorych z histopatologicznie potwierdzonym, pierwotnym rakiem płaskonabłonkowym w obszarze głowy i szyi, u których zastosowano samodzielną radioterapię. Metody badawcze. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, a użytymi narzędziami była ankieta własnej konstrukcji oraz kwestionariusze QLQ-C30 oraz QLQ-H&N35. Wyniki. Badani w trakcie leczenia napromienianiem bardzo źle oceniali jakość swojego życia. W zakresie kwestionariusza QLQ-C30 prawie wszystkie wyniki dla skal funkcjonalnych osiągnęły minimalne wartości, natomiast w zakresie skal objawowych większość wyników uzyskała maksymalne wartości. Utrata apetytu, ból i zmęczenie to najbardziej uciążliwe objawy wpływające negatywnie na jakość życia. W zakresie kwestionariusza QLQ-H&N35 wszystkie parametry, oprócz trudności z kontaktami społecznymi, osiągnęły maksymalne wartości. Obecność gęstej śliny, suchość w jamie ustnej oraz poczucie samej choroby to objawy najczęściej zgłaszane przez chorych. Wnioski. Radioterapia znacząco wpłynęła na jakość życia chorych na raka głowy i szyi, powodując pogorszenie funkcjonowania. Czynniki socjo-demograficzne, takie jak: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie, sytuacja materialna, stan cywilny, miały istotny wpływ na jakość życia chorych w trakcie stosowanego leczenia.

Słowa kluczowe: nowotwory głowy i szyi, radioterapia, skale funkcjonalne, jakość życia.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone