Analiza ciężaru tornistrów wśród uczniów nauczania początkowego

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Karina Słonka, Małgorzata Gryc, Martyna Chodakowska, Anna Klus

4 (61) 2019 s. 275–279
Kliknij aby wrócić do spisu treści
275_4_61_2019.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.59

Fraza do cytowania: Słonka K., Gryc M., Chodakowska M., Klus A. Analiza ciężaru tornistrów wśród uczniów nauczania początkowego. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;4(61):275–279. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.59

Wstęp. Obecnie często kręgosłupy dzieci i młodzieży obciążane są zbyt ciężkimi tornistrami. Badania wykazują, że obciążenia plecakiem ważącym ponad 15% masy ciała wpływają niekorzystnie na postawę ciała, chód i układ oddechowy. Ponadto stanowić mogą jedną z głównych przyczyn występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa oraz wad postawy ciała i stóp. Cel pracy. Celem pracy jest ocena ciężaru tornistrów wśród uczniów nauczania początkowego. Materiał i metody. Badania przeprowadzono w maju 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowe nr 2 w Opolu. Przebadano 195 uczniów (106 chłopców i 89 dziewczynek) w wieku 7–9 lat uczęszczających do pierwszych trzech klas. Do oceny ciężaru tornistra z zawartością i pomiaru masy ciała badanych wykorzystano wagę elektroniczną TANITA, dodatkowo oceniono wysokość ciała uczniów. Badania przeprowadzono na zajęciach lekcyjnych w godzinach rannych. Wyniki. Przeprowadzone badania wykazały, że większość dzieci nosi zbyt ciężkie tornistry. Zalecany w tym wieku, bezpieczny dla zdrowia dzieci trzykilogramowy ciężar plecaków występował w pojedynczych przypadkach. Natomiast tornistry przekraczające 15% masy ciała dzieci stwierdzono u ponad 1/3 uczniów nauczania początkowego. Niepokojące jest to, że najcięższe plecaki w porównaniu do masy ciała nosiła ponad połowa badanych uczniów klas pierwszych. Wnioski. Podjęcie zintegrowanych kroków mających za zadanie wyrobienie umiejętności prawidłowego pakowania tornistra oraz nawyku systematycznego kontrolowania jego zawartości i ciężaru może w przyszłości uchronić młode pokolenie przed przeciążeniami stawów i rozwojem wad postawy.

Słowa kluczowe: ciężar tornistrów, dzieci, nauczanie początkowe.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone