Suplementacja wśród mężczyzn amatorsko uprawiających kulturystkę

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Alicja Karpik, Dominika Jamioł-Milc, Patrycja Załęska, Karina Ryterska

4 (61) 2019 s. 280–287
Kliknij aby wrócić do spisu treści
280_4_61_2019.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.60

Fraza do cytowania: Karpik A., Jamioł-Milc D., Załęska P., Ryterska K. Suplementacja wśród mężczyzn amatorsko uprawiających kulturystkę. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;4(61):280–287. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.60

Wstęp. W ostatnich latach dużą popularność zyskał zdrowy styl życia, określany często mianem „fit”. Opierać się on powinien przede wszystkim na zdrowej, zbilansowanej, racjonalnej diecie oraz regularnej aktywności fizycznej. Zwłaszcza sportowcy amatorzy często sami układają plan suplementacji, nie zwracając uwagi na ewentualne ryzyko związane z długotrwałym i nadmiernym spożyciem. Cel pracy. Celem badania było oszacowanie skali, motywów i preferencji w stosowaniu suplementów diety u mężczyzn podejmujących rekreacyjny trening siłowy na terenie Szczecina. Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 35 mężczyzn w wieku 18–35 lat, uprawiających amatorsko trening siłowy, zamieszkujących miasto Szczecin i okolice. Badanie przeprowadzono za pomocą metody ankietowej. Autorskim kwestionariuszem zebrano informacje dotyczące suplementacji, aktywności fizycznej oraz subiektywnej oceny wiedzy żywieniowej. Analizę statystyczną wykonano w programie StatisticaPL12. Wyniki. Wśród badanych mężczyzn 83% stosowało suplementy i tyle samo uważało, że są one bezpieczne dla zdrowia. Odżywki białkowe spożywało najwięcej respondentów – 74%, odżywki węglowodanowe – 49%, produkty zastępujące posiłek (MRP) i preparaty witaminowo-mineralne były stosowane przez taki sam odsetek mężczyzn – po 49%. Anaboliki i antykataboliki (HMB, kreatyna) stosowało 23% badanych. Termogeniki i reduktory tłuszczu przyjmował taki sam odsetek respondentów. Jednocześnie badani przyjmowali kilka preparatów. Głównym motywem podjęcia suplementacji była chęć polepszenia wyników sportowych (63%), uzupełnienie diety (46%). Aż 37% badanych stosowało suplementację, dlatego że jest modna. Wnioski. Mężczyźni podejmujący amatorsko trening siłowy chętnie stosują suplementy adresowane do sportowców, nawet kilka jednocześnie, czerpiąc wiedzę przede wszystkim z Internetu, od sprzedawców, znajomych. Badanie ukazało silną potrzebę upowszechnienia programu edukacyjnego na temat żywienia i suplementów.

Słowa kluczowe: suplementy diety, kulturyści amatorzy, aktywność fizyczna.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone