Stres związany z pracą pielęgniarek i położnych oraz style radzenia sobie ze stresem

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Marzena Kaźmierczak, Grażyna Gebuza, Małgorzata Gierszewska, Estera Mieczkowska, Agnieszka Dombrowska-Pali, Marta Kłosowska

4 (61) 2019 s. 295–311
Kliknij aby wrócić do spisu treści
295_4_61_2019.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.62

Fraza do cytowania: Kaźmierczak M., Gebuza G., Gierszewska M., Mieczkowska E., Dombrowska-Pali A., Kłosowska M. Stres związany z pracą pielęgniarek i położnych oraz style radzenia sobie ze stresem. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;4(61):295–311. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.62

Wstęp. Ważnym aspektem w neutralizacji napięcia emocjonalnego jest umiejętne radzenie sobie ze stresem. Materiał i metody. Do badania włączono 174 osoby personelu pielęgniarskiego po uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej (KB 196/2017). Oceny radzenia sobie ze stresem dokonano według Mini-COPE. Wyniki. Najczęstszą strategią radzenia sobie ze stresem wśród personelu pielęgniarskiego była strategia „aktywne radzenie sobie”. Nie wykazano różnicy istotnej statystycznie między stylami radzenia sobie w grupie pielęgniarek i położnych (p > 0,05). Pracownicy medyczni w wieku powyżej 50 lat istotnie częściej stosowali strategię „obwinianie siebie” (p = 0,0383). Staż pracy (16–20 lat) istotnie częściej warunkował wybór strategii „poszukiwanie wsparcia emocjonalnego” (p < 0,05) i „obwinianie siebie” (p < 0,01). Satysfakcja z pracy zawodowej istotnie częściej dotyczyła wyboru strategii „pozytywne przewartościowanie” i „poszukiwanie wsparcia instrumentalnego” (p < 0,05). Brak współpracy w zespole terapeutycznym istotnie częściej warunkował wybór strategii „zajmowanie się czymś innym” (p < 0,01). Personel pielęgniarski z Brodnicy istotnie częściej stosował strategię „pozytywne przewartościowanie” (p < 0,01). Pracownicy ochrony zdrowia z Rypina istotnie częściej wybierali strategię „poczucie humoru” (p < 0,05). Pielęgniarki i położne z Bydgoszczy istotnie częściej skłaniali się do wyboru strategii „poszukiwanie wsparcia emocjonalnego” (p < 0,05). Wnioski. Wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej w istotny sposób generuje ryzyko wysokiej ekspozycji na występowanie stresu. Pomimo licznych czynników, które wywołują wzmożone napięcie emocjonalne wśród pracowników ochrony zdrowia, badana próba stosowała aktywne strategie neutralizacji stresu, co w znaczny sposób przyczynia się do zachowania zdrowia psychosomatycznego.

Słowa kluczowe: położna, pielęgniarka, praca, stres, radzenie sobie ze stresem, Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem (Mini-COPE).Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone