Stygmatyzacja pacjentów z nieprawidłową masą ciała przez personel medyczny – badanie pilotażowe

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Martyna Gruszka, Grzegorz Kudela, Tomasz Koszutski

4 (61) 2019 s. 319–325
Kliknij aby wrócić do spisu treści
319_4_61_2019.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.64

Fraza do cytowania: Gruszka M., Kudela G., Koszutski T. Stygmatyzacja pacjentów z nieprawidłową masą ciała przez personel medyczny – badanie pilotażowe. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;4(61):319–325. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.64

Wstęp. Liczba osób zmagających się z nieprawidłową masą ciała wciąż rośnie, co powoduje wzrost liczby osób narażonych na rozwój chorób cywilizacyjnych oraz obniża jakość ich życia. Na obniżającą się jakość życia osób otyłych, czy ze znaczną niedowagą, mają wpływ m.in. negatywne postawy społeczne. Negatywne stereotypy wpływają na postawę, zachowania i decyzje pracowników ochrony zdrowia wobec tej grupy pacjentów. Cel pracy. Celem pracy było poznanie opinii personelu medycznego na temat pacjentów z otyłością i niedowagą oraz analiza stygmatyzacji obu grup chorych przez pracowników ochrony zdrowia. Materiał i metody. W badaniu wzięło udział łącznie 147 pracowników śląskich szpitali. W grupie badanych znalazło się: 76 pielęgniarek, 6 położnych, 39 lekarzy, 13 fizjoterapeutów, 5 dietetyków, 8 ratowników medycznych. U wszystkich badanych przeprowadzono anonimowy kwestionariusz ankiety, zawierający 44 autorskich pytań. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Wyniki. 41,5% badanych odmówiłoby hospitalizacji osobie otyłej, jeżeli jej masa ciała nie zmniejszyła się przez ostatnie 3 miesiące, a stan zdrowia nie zagrażałby życiu pacjenta. Zdaniem 49% respondentów osoby z niedowagą bądź otyłością są dyskryminowane przez personel medyczny, a 44,2% badanych przyznało, że waga ciała pacjenta znacząco wpływa na jakość oferowanych usług medycznych. Wnioski. Badania pokazują, że zaburzenia odżywiania pod postacią otyłości lub niedożywienia wpływają na stosunek personelu medycznego do tych pacjentów. Praca z pacjentem obciążonym otyłością znacznie zwiększa nakład pracy personelu medycznego zarówno w aspekcie fizycznym, jak i psychicznym.

Słowa kluczowe: otyłość, niedowaga, stygmatyzacja, personel medyczny.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone