Porównanie kosztów leczenia interferonem i lekami o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym u pacjentów po przeszczepieniu wątroby z nawrotem zakażenia HCV

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Karolina Hawryluk, Michał Ciszek

4 (61) 2019 s. 326–330
Kliknij aby wrócić do spisu treści
326_4_61_2019.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.65

Fraza do cytowania: Hawryluk K., Ciszek M. Porównanie kosztów leczenia interferonem i lekami o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym u pacjentów po przeszczepieniu wątroby z nawrotem zakażenia HCV. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;4(61):326–330. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.65

Wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C) jest najczęstszą przyczyną marskości wątroby i raka wątrobowokomórkowego. Do 2016 r. jedyną dostępną terapią było wielotygodniowe leczenie interferonem alfa i rybawiryną. Terapia była mało skuteczna, zwłaszcza u pacjentów po przeszczepieniu wątroby, i powodowała liczne działania niepożądane. Nowego schematy leczenia oparte na lekach o bezpośrednim działaniu na wirusa charakteryzują się wysoką skutecznością, krótszym czasem leczenia oraz bardzo rzadkimi objawami ubocznymi. Celem pracy było porównanie kosztów całkowitych leczenia obydwoma typami terapii u pacjentów po przeszczepieniu wątroby z przewlekłym WZW C. W pracy podsumowano koszty leków w programie i leków dodatkowych, diagnostyki, wizyt oraz hospitalizacji. Na podstawie przeprowadzonej analizy wynika, że łączny koszt terapii interferonowej i bezinterferonowej dla badanej grupy pacjentów jest porównywalny.

Słowa kluczowe: HCV, DAA, interferon, koszty leczenia.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone