Archibald Edward Garrod – życie i droga zawodowa ojca genetyki biochemicznej. Część I. Alkaptonuria

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Dariusz Walkowiak

4 (61) 2019 s. 357–362
Kliknij aby wrócić do spisu treści
357_4_61_2019.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.70

Fraza do cytowania: Walkowiak D. Archibald Edward Garrod – życie i droga zawodowa ojca genetyki biochemicznej. Część I. Alkaptonuria. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;4(61):357–362. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.70

Sir Archibald Edward Garrod, syn Sir Alfreda Baringa Garroda, lekarza królewskiego królowej Wiktorii, był postacią, która niewątpliwie odcisnęła piętno na współczesnej medycynie. Chemik, lekarz, autor tezy o autosomalnym recesywnym dziedziczeniu alkaptonurii, twórca pojęcia „wrodzone błędy metabolizmu”. Choć na świecie jest powszechnie uznawany za ojca genetyki biochemicznej, w Polsce jest mało znany. Artykuł niniejszy, będący pierwszym z serii dwóch, stanowi próbę przywrócenia Archibaldowi Garrodowi należnego mu miejsca w polskim czasopiśmiennictwie medycznym. Przedmiotem artykułu będą dokonania naukowe Garroda, pokazane na tle epoki. Zarysowana zostanie również historia rodziny oraz relacje naukowe i towarzyskie z innymi wybitnymi naukowcami tamtych czasów, takimi jak Frederick Gowland Hopkins czy William Bateson.

Słowa kluczowe: Archibald Edward Garrod, wrodzone błędy metabolizmu, alkaptonuria, genetyka biochemiczna.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone