Wpływ witaminy D na przebieg ciąży oraz zdrowie matki i dziecka

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Kamila Bołtuć

4 (61) 2019 s. 363–368
Kliknij aby wrócić do spisu treści
363_4_61_2019.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.71

Fraza do cytowania: Bołtuć K. Wpływ witaminy D na przebieg ciąży oraz zdrowie matki i dziecka. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;4(61):363–368. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.71

Receptory dla witaminy D zlokalizowano w większości tkanek i komórek organizmu, co pozwala przypuszczać, że poziom witaminy D w trakcie ciąży może rzutować na jej przebieg, organogenezę płodu oraz zdrowie kobiety i jej dziecka. Nie wszystkie mechanizmy zostały do końca poznane, jednak badania przeprowadzone w ostatnich latach wykazały, że u kobiet z hipowitaminozą D w trakcie ciąży częściej dochodziło m.in. do poronień i preeklampsji. Dla płodu zagrożenie stanowi zaburzony przebieg organogenezy. Zauważono również w dalszym rozwoju dzieci tendencję do występowania zaburzeń kostnych, częstszych infekcji dróg oddechowych oraz chorób autoimmunologicznych. Biorąc to pod uwagę, należy pamiętać o konieczności suplementacji witaminy D w trakcie ciąży.

Słowa kluczowe: organogeneza, suplementacja, zaburzenia rozwoju, homeostaza wapniowo-fosforanowa, metabolizm.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone