Wpływ działań marketingowych na zakup leków dostępnych bez recepty przez pełnoletnich mieszkańców Białegostoku

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Paulina Sobolewska, Przemysław Czajkowski, Ilona Zaręba, Paweł Drągowski, Izabela Prokop, Rafał Zadykowicz, Renata Zaręba, Edyta Rysiak

3 (44) 2015 s. 154–158
Kliknij aby wrócić do spisu treści
154_3_44_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Sobolewska P., Czajkowski P., Zaręba I., Drągowski P., Prokop I., Zadykowicz R., Zaręba R., Rysiak E. Wpływ działań marketingowych na zakup leków dostępnych bez recepty przez pełnoletnich mieszkańców Białegostoku. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2015;3(44):154–158.

Reklama telewizyjna jest najpopularniejszą formą promocji produktów leczniczych nie tylko w naszym kraju, ale i na całym świecie. Decyduje o tym przede wszystkim atrakcyjność przekazu. Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu podejmowanych działań marketingowych w stosunku do zakupu produktów leczniczych dostępnych bez recepty oraz ocena konsumpcji i zagrożeń wynikających z ich przyjmowaniem przez osoby dorosłe. Materiał do badań stanowiły wyniki anonimowej ankiety. Grupę badaną stanowiło 146 pacjentów, w tym 80 kobiet i 66 mężczyzn. Z przeprowadzonych badań wynika, iż to kobiety stanowią większą grupę osób nabywających leki OTC, a także częściej kierują się w swoim wyborze wszechstronnie pojętą reklamą w porównaniu do grupy mężczyzn. Jednakże wciąż głównym czynnikiem wpływającym na pacjenta w kwestii wyboru leku bez recepty jest skorzystanie z porady farmaceuty lub lekarza.

Słowa kluczowe: farmakoekonomika, OTC, działania marketingowe.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone