Występowanie depresji i lęku u kobiet w okresie menopauzy

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Dorota Koligat, Anna Paczkowska, Michał Michalak, Anna Kaźmierczak, Marzena Skurzyńska, Katarzyna Anusiak, Natalia Dyśko, Ewa Lipczyńska, Natasza Czaja, Tomasz Zaprutko, Krzysztof Kus, Elżbieta Nowakowska

3 (44) 2015 s. 159–163
Kliknij aby wrócić do spisu treści
159_3_44_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Koligat D., Paczkowska A., Michalak M., Kaźmierczak A., Skurzyńska M., Anusiak K., Dyśko N., Lipczyńska E., Czaja N., Zaprutko T., Kus K., Nowakowska E. Występowanie depresji i lęku u kobiet w okresie menopauzy. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2015;3(44):159–163.

Wstęp. Okres menopauzy wiąże się ze zmianami hormonalnym w organizmie kobiety, odpowiedzialnymi za wystąpienie wielu schorzeń i dolegliwości. Do objawów wypadowych, określanych też mianem zespołu klimakterycznego, zalicza się uderzenia gorąca, zlewne poty, kołatania serca, bóle i zawroty głowy, bezsenność, zmienność nastrojów, trudności w koncentracji i zapamiętywaniu, przygnębienie, a nawet depresję. Organizm kobiety w okresie menopauzy przechodzi liczne zmiany, także w sferze psychicznej. Cel. Celem badania była analiza występowania objawów klimakterium, lęku, oraz depresji w zależności od okresu menopauzy, a także weryfikacja najczęstszych sposobów radzenia sobie z powyższymi objawami wśród kobiet w okresie menopauzy. Materiał i metody. Do przekrojowego badania populacyjnego włączono losowo wybrane kobiety (N= 300) w wieku menopauzalnym (40–65 lat) z terenu całej Polski. Grupę badaną podzielono na trzy podgrupy (przed-, około- i po menopauzie). Do oceny stopnia nasilenia objawów klimakterium wykorzystano indeks Kuppermana (IK). Ocenę stopnia nasilenia zaburzeń depresyjno‑lękowych przeprowadzono przy użyciu skali HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale). Badanie odbywało się z udziałem członków studenckiego koła naukowego. Na przeprowadzenie badania uzyskano zgodę regionalnej Komisji Bioetycznej. Wyniki. Najsilniejsze objawy klimakterium obserwowano u kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Zdecydowana większość analizowanych kobiet nie posiadała objawów wskazujących na występowanie silnej depresji i lęku, jednak obserwowano sporadyczne przypadki, u których objawy te występowały na średnim i lekkim poziomie. Największy odsetek kobiet, u których stwierdzono łagodne objawy lęku oraz depresji obserwowano u kobiet w okresie pomenopauzalnym. Wnioski. Okres około- i pomenopauzalny to okresy w których istnieje największe ryzyko wystąpienia depresji i lęku wśród kobiet. W związku z tym bardzo istotne jest, by kobiety będące w tym okresie otrzymywały wsparcie od rodziny, a także były pod stałą opieką psychologa.

Słowa kluczowe: menopauza, depresja, lęk, badania ankietowe.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone