Użyteczności stanów zdrowia EQ-5D oceniane z zastosowaniem metod bezpośrednich przez studentów V roku Farmacji UM we Wrocławiu

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Paweł Petryszyn, Katarzyna Kempa, Paweł Ekk‑Cierniakowski, Rentsen Battsengel, Agnieszka Trznadel, Natalia Więckowska

3 (44) 2015 s. 170–176
Kliknij aby wrócić do spisu treści
170_3_44_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Petryszyn P., Kempa K., Ekk‑Cierniakowski P., Battsengel R., Trznadel A., Więckowska N. Użyteczności stanów zdrowia EQ-5D oceniane z zastosowaniem metod bezpośrednich przez studentów V roku Farmacji UM we Wrocławiu. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2015;3(44):170–176.

Wstęp. EQ-5D jest najpowszechniej stosowanym w Europie kwestionariuszem generycznym oceny jakości życia. Opisuje 243 stany zdrowia. Zawiera 5 wymiarów, takich jak: mobilność, samoobsługa, zwykłe codzienne czynności, ból i lęk. Cel. Celem pracy była ocena użyteczności stanów zdrowia EQ-5D z zastosowaniem bezpośrednich metod pomiaru preferencji oraz porównanie oceny przez studentów posiadających profesjonalną wiedzę medyczną z populacją ogólną. Materiał i metody. W przeprowadzonym badaniu ankietowym wzięło udział 135 studentów V roku Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W każdym zadaniu studenci oceniali 5 losowo wybranych spośród 243 stanów zdrowia. Wykorzystano bezpośrednie metody badania preferencji, takie jak: skala wartościowania, metoda handlowania czasem i metoda loterii. Studenci określali, jak dobry lub zły jest stan zdrowia pacjenta zgodnie z opisem. Wyniki. Otrzymaliśmy 664 obserwacji. Żaden ze stanu zdrowia nie został oceniony jako gorszy od śmierci. Zostały zbudowane odpowiednie modele regresji oraz wyznaczone równania wieloatrybutowej funkcji użyteczności: dla VAS (wszystkie współczynniki były istotne statystycznie, R2 wynosił 0,488, a najgorszy stan zdrowia został oceniony jako 0,089), dla TTO (istotne statystycznie były wszystkie współczynniki za wyjątkiem constans i UA2, R2 wynosił 0,292, a najgorszy stan zdrowia został oceniony jako 0,540), dla SG (istotne statystycznie były wszystkie współczynniki za wyjątkiem constans i AD2, R2 wynosił 0,196, a najgorszy stan zdrowia został oceniony jako 0,582). Przy użyciu metody TTO studenci farmacji ocenili wszystkie stany zdrowia wyżej niż ogólna populacja. Wnioski. Wyniki pomiarów użyteczności różniły się w zależności od zastosowanej metody pomiaru. Studenci farmacji wykazują tendencję do przypisywania stanom zdrowia EQ-5D wyższej użyteczności aniżeli ogólna populacja.

Słowa kluczowe: EQ-5D, TTO, użyteczność.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone