Przegląd systematyczny kwestionariuszy generycznych najczęściej wykorzystywanych w badaniach jakości życia w Polsce

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Jana Krzysztoszek, Dorota Koligat, Elżbieta Nowakowska

3 (44) 2015 s. 177–182
Kliknij aby wrócić do spisu treści
177_3_44_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Krzysztoszek J., Koligat D., Nowakowska E. Przegląd systematyczny kwestionariuszy generycznych najczęściej wykorzystywanych w badaniach jakości życia w Polsce. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2015;3(44):177–182.

Wstęp. Koncepcja jakości życia została wprowadzona do medycyny w latach 70. XX wieku i w ciągu ostatnich lat znacząco zyskała na znaczeniu. Z początku badania koncentrowały się głównie na ocenie sytuacji życiowej pacjentów, dziś, przyjmując wieloaspektowy punkt widzenia szczególną uwagę zwraca się na emocjonalne doznania chorego, jego samopoczucie oraz możliwości aktywności społecznej. Poszerza się także zakres jednostek chorobowych, w jakich dokonuje się pomiarów jakości życia. Rosnącemu znaczeniu badań towarzyszy zapotrzebowanie na narzędzia pomiarowe. Najbardziej praktyczną i wiarygodną metodę zbierania danych stanowią kwestionariusze standaryzowane. Obecnie istnieje bogata baza skal pomiarowych, cechujących się wysoką wiarygodnością i odpowiednimi właściwościami psychometrycznymi nawet w przypadku ich wielokrotnego użycia podczas jednego badania. Cel. Celem pracy było dokonanie przeglądu systematycznego badań nad oceną jakości życia, które zostały wykonane w Polsce z wykorzystaniem kwestionariuszy generycznych. Materiał i metody. Przegląd wykonano zgodnie z obowiązującymi wymogami dotyczącymi przeprowadzania przeglądów systematycznych [1]. Wyniki. Dotychczas w Polsce z użyciem narzędzi generycznych wykonano 344 badania oceniające jakość życia. Najczęściej wykorzystywanym kwestionariuszem był SF-36, z jego użyciem wykonano 182 badania (53%). Na drugim miejscu pod względem częstości wykorzystania znajduje się kwestionariusz WHOQOL‑BREF (33%), właśnie z jego użyciem wykonano pierwsze badanie oceniające jakość życia w Polsce w latach 1984–1995. Polscy badacze najczęściej podejmują się oceny jakości życia w zakresie chorób serca i układu krążenia (23%) oraz chorób układu mięśniowo‑szkieletowego (18%). Wnioski. Badania nad jakością życia budzą coraz większe zainteresowanie wśród polskich badaczy, którzy coraz częściej w tego typu badaniach korzystają z kwestionariuszy standaryzowanych, uznanych na arenie międzynarodowej.

Słowa kluczowe: kwestionariusze generyczne, jakość życia, przegląd systematyczny.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone