Wyzwania systemu opieki zdrowotnej w Europie

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Anna Sójka, Rafał Zadykowicz, Edyta Rysiak

3 (44) 2015 s. 183–186
Kliknij aby wrócić do spisu treści
183_3_44_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Sójka A., Zadykowicz R., Rysiak E. Wyzwania systemu opieki zdrowotnej w Europie. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2015;3(44):183–186.

Postęp technologiczny wymusił szereg transformacji w strukturze społecznej populacji, pociągając za sobą także zmiany mechanizmów pomocy społecznej. Wprowadzane cięcia w sektorze ochrony zdrowia skutkują skłonnością rządów państw Europy do redukcji świadczeń zdrowotnych dla swoich obywateli. Szczególny wpływ na ten proces, wymuszający zmiany w zarządzaniu systemem opieki zdrowotnej w Polsce jak i całej Europie, ma zwiększenie średniej długości życia, skutkujące wzrostem kosztów opieki medycznej. Pozytywnymi stronami postępu stały się ewolucja postaw pacjentów w podejściu do własnego zdrowia, bowiem coraz mniej pacjentów zdaje się na opiekę państwa, a coraz bardziej stara się działać proaktywnie, a także spopularyzowanie leków generycznych, których stosowanie umożliwia poczynienie oszczędności finansowych w sektorze ochrony zdrowia bez rezygnowania z obniżenia jakości leczenia pacjentów. Opisywane zmiany zachodzą nie tylko w branży medycznej, farmaceutycznej czy kosmetycznej, lecz także w przemyśle spożywczym, w którym pojawiła się żywność funkcjonalna. Utrzymanie obecnego modelu publicznej służby zdrowia wymaga wprowadzenia szeregu istotnych zmian w zarządzaniu systemem opieki zdrowotnej. Niezbędna racjonalizacja świadczeń wymagać będzie efektywnego wykorzystania coraz mniejszych środków. Wydaje się, że filarami w trudnych dla systemu opieki zdrowotnej czasach powinny stać się efektywność i oszczędność.

Słowa kluczowe: system opieki zdrowotnej, sektor ochrony zdrowia, służba zdrowia, leki generyczne.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone