Koszty leczenia raka płuca

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Ilona Zaręba, Edyta Rysiak, Renata Zaręba, Joanna Stelmaszewska, Alina Cywoniuk, Magdalena Jakuc, Izabela Prokop, Hubert Janowski

3 (44) 2015 s. 205–208
Kliknij aby wrócić do spisu treści
205_3_44_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Zaręba I., Rysiak E., Zaręba R., Stelmaszewska J., Cywoniuk A., Jakuc M., Prokop I., Janowski H. Koszty leczenia raka płuca. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2015;3(44):205–208.

Najczęściej występującym nowotworem w Polsce jest rak płuca. Rocznie rozpoznawanych jest około 16 000 przypadków wśród mężczyzn i około 6000 wśród kobiet. Rak płuc jest nowotworem złośliwym, który jest przyczyną największej liczby zgonów wśród całej populacji świata. Rak płuc w pierwszym okresie choroby rozwija się bezobjawowo, co związane jest z wolnym rozwojem samego nowotworu. Poszczególne objawy pojawiają się stopniowo i nierównomiernie. Stanowi to główny problem związany z jego wczesnym wykryciem i diagnostyką. W ciągu ostatnich lat nakłady finansowe poniesione na leczenie pacjentów z rozpoznanym rakiem płuca zwiększają się dramatycznie. Wzrost kosztów ponoszonych na diagnostykę i leczenie tego nowotworu wynika z wzrastającej liczby chorych oraz wprowadzania nowoczesnych standardów leczenia. Jednakże brak rutynowych badań i niewielka efektywność akcji profilaktycznych mają znaczny wpływ na stale rosnący problem. Większa ilości chorych na raka płuca generuje wysokie nakłady finansowe społeczeństwa.

Słowa kluczowe: rak płuca, koszty medyczne, farmakoekonomika.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone