Związek między nadużywaniem alkoholu a wynikiem w skali MMSe u osób starszych (mieszkańców Domu Pomocy Społecznej)

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Łukasz Bojkowski, Karolina Chlebosz, Alicja Urbaniak

4 (45) 2015 s. 229–234
Kliknij aby wrócić do spisu treści
229_4_45_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Bojkowski Ł., Chlebosz K., Urbaniak A. Związek między nadużywaniem alkoholu a wynikiem w skali MMSe u osób starszych (mieszkańców Domu Pomocy Społecznej). Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2015;4(45):229–234.

Wstęp. Starzenie się społeczeństwa to duży problem społeczny. Cel. Celem prezentowanych badań było porównanie stopnia zaburzeń funkcji poznawczych określonych dla zespołu otępiennego. Materiał i metody. Badania zostały przeprowadzone za pomocą standardowego testu nazywanego „Krótką Skalą Oceny Stanu Psychicznego” (ang. Mini Mental State Examination – MMSe) na 21-osobowej grupie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej (DPS). Były to osoby w wieku senioralnym – zarówno te, u których zdiagnozowano problem alkoholowy, jak i osoby nienadużywające alkoholu. Wniki. Wykazano, że osoby starsze nadużywające alkoholu (N = 8) uzyskały w skali MMS średni wynik równy 25,25 punktu, natomiast osoby starsze nienadużywające alkoholu (N = 13) – 26,39 punktu. Wnioski. Pomimo iż zauważono różnicę w uzyskanym wyniku pośród obu badanych grup, nie jest ona istotna statystycznie. Rezultat ten wskazuje na złożoność problemu, jakim są zmiany w funkcjonowaniu poznawczym spowodowane nadmiernym spożywaniem alkoholu. Zmiany uwarunkowane są również m.in. okresem jego spożywania (tygodnie, miesiące, lata) oraz momentem rozpoznania problemu, a w konsekwencji czasem leczenia.

Słowa kluczowe: zespół otępienny, alkohol, osoby starsze.Copyright © 2006–2023 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone