Sylwia Rychlewicz - opublikowane prace

Lista artykułów, których autorem lub współautorem jest Sylwia Rychlewicz.

Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
Wskazania do prowadzenia ciągłego monitoringu kardiotokograficznego w trakcie porodu według PTG, NICE, FIGO, ACOG, RANZOG – próba analizy porównawczej
Sylwia Rychlewicz, Grażyna Bączek, Piotr Węgrzyn
352_4_61_2019.pdfCopyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone