Wydanie 3 (56) 2018

Lista artykułów zamieszczonych w numerze. Kliknij manuskrypt aby zobaczyć jego streszczenie lub pobierz pełną treść pracy w wersji elektronicznej (plik PDF).

Cyfrowa wersja wydania (plik PDF): 3_56_2018.pdf

Strony Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
287–293 Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia u pacjentów z wyłonioną stomią w wyniku leczenia wybranych chorób nowotworowych – przegląd piśmiennictwa
Agata Gastecka, Magdalena Tarkowska, Kamil Szeliski, Iwona Głowacka-Mrotek, Monika Buhl, Tomasz Nowikiewicz, Wojciech Zegarski, Tomasz Drewa
287_3_56_2018.pdf
294–300 Analiza zarejestrowanych zakażeń szpitalnych w latach 2005–2015 w powiatowym szpitalu z województwa łódzkiego
Aneta Renata Mamos, Dominika Lipińska, Daria E. Orszulak-Michalak
294_3_56_2018.pdf
301–305 Profesjonalne doradztwo w aptekach ogólnodostępnych – analiza wybranych krajów
Magdalena Waszyk-Nowaczyk, Agnieszka Bajsert, Michał Michalak
301_3_56_2018.pdf
306–312 Zmiany w dostępności ekonomicznej do leków po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej w Polsce – badanie pilotażowe
Dorota Kopciuch, Anna Paczkowska, Tomasz Zaprutko, Michał Michalak, Krzysztof Kus, Piotr Ratajczak, Elżbieta Nowakowska
306_3_56_2018.pdf
313–321 Rola czynników socjodemograficznych oraz klinicznych w subiektywnej ocenie jakości życia młodzieży chorującej na nadciśnienie tętnicze
Anna Paczkowska, Karolina Hoffmann, Wiesław Bryl, Dorota Kopciuch, Tomasz Zaprutko, Krzysztof Kus, Piotr Ratajczak, Elżbieta Nowakowska
313_3_56_2018.pdf
322–327 Ocena skuteczności i kosztów terapii antycellulitowej przeprowadzonej w gabinecie kosmetycznym
Małgorzata Skiba, Maria Urbańska, Krzysztof Kus, Gerard Nowak
322_3_56_2018.pdf
328–333 Nab-paklitaksel w leczeniu raka sutka – przegląd systematyczny nanotechnologii – badania wstępne
Piotr Ratajczak, Patrycja Bogdaniec, Krzysztof Kus, Dorota Kopciuch, Anna Paczkowska, Tomasz Zaprutko, Elżbieta Nowakowska
328_3_56_2018.pdf
334–339 Koszty niewymierne leczenia onkologicznego u kobiet z rakiem piersi
Ewa Bandurska, Monika Pruczkowska, Marzena Zarzeczna-Baran
334_3_56_2018.pdf
340–346 Evidence Based Medicine (EBM) w realiach polskiej okulistyki
Krzysztof Kus, Barbara Kępa, Tomasz Zaprutko, Piotr Ratajczak, Anna Paczkowska, Dorota Kopciuch, Aleksandra Rudzka, Elżbieta Nowakowska
340_3_56_2018.pdf
347–350 Depresja – choroba XXI wieku w ujęciu społecznym i ekonomicznym
Tomasz Zaprutko, Krzysztof Kus, Robert Göder, Elżbieta Nowakowska
347_3_56_2018.pdf
351–358 Rola witaminy D w wybranych jednostkach chorobowych – przegląd najnowszej literatury
Eliza Główka, Magdalena Waszyk-Nowaczyk, Aleksandra Falana, Daria Staś, Bartosz Sadowski, Karolina Kwasigroch, Stefania Superczyńska
351_3_56_2018.pdf
359–364 Ekonomia behawioralna między farmaceutą a pacjentem
Patrycja Kurowska, Wojciech Giermaziak, Anna Królak
359_3_56_2018.pdf
365–370 Value based healthcare – czy Polska jest gotowa na rewolucję w zakresie finansowania świadczeń?
Weronika Ciećko, Ewa Bandurska, Marzena Zarzeczna-Baran
365_3_56_2018.pdf
371–374 Telemedycyna – dodatkowa broń w zapobieganiu infekcji grypowej
Lidia B. Brydak
371_3_56_2018.pdf
375–380 Wybrane prawne aspekty reklamy produktów leczniczych w świetle prawa farmaceutycznego w Polsce
Paweł Lipowski
375_3_56_2018.pdfCopyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone