Wydanie 1 (58) 2019

Lista artykułów zamieszczonych w numerze. Kliknij manuskrypt aby zobaczyć jego streszczenie lub pobierz pełną treść pracy w wersji elektronicznej (plik PDF).

Cyfrowa wersja wydania (plik PDF): 1_58_2019.pdf

Strony Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
7–11 Jakość życia kobiet z zaburzeniami uroginekologicznymi – przegląd piśmiennictwa
Karolina Kozłowska, Paweł Rzymski, Maciej Wilczak
_1_58_2019.pdf
12–17 Czasopisma branżowe w doskonaleniu zawodowym specjalistów z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Paweł F. Nowak
18–21 Wyznaczanie celów w kontekście zachowań zdrowotnych
Łukasz Bojkowski
22–27 Ocena wpływu sposobu odżywiania się studentów na uzyskiwane wyniki w toku studiów
Justyna Gacek, Roksana Duszkiewicz, Patrycja Golec, Aleksandra Armatys, Agnieszka Greń, Filip Hajdrowski, Krzysztof Silski, Miłosz Gołyszny, Tomasz Ludyga
28–34 Utrzymanie założeń Inicjatywy „Szpital Przyjazny Dziecku” na przykładzie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie
Barbara Baranowska, Ewa Rogozińska, Grażyna Bączek, Urszula Tataj-Puzyna, Anna Durka, Dorota Sys, Beata Pięta
35–43 Akceptacja choroby nowotworowej przez osoby starsze a poziom odczuwanego zmęczenia
Marta Maź, Iwona Bodys-Cupak
44–50 Zachowania zdrowotne pacjentów z POChP
Aneta Grochowska, Przemysław Zając, Iwona Bodys-Cupak, Monika Łabuzek, Joanna Maciejowska
51–55 Aktywność fizyczna wśród młodych uczniów i jej wpływ na organizm człowieka
Dariusz Góra
56–61 Zawód położnej na terenie Polski w XX wieku
Agnieszka Smerdka, Beata Pięta
62–65 Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji pn. „Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej”
Michał Chrobot, Agnieszka Strzelecka, Kamila Kocańda, Ewa Cieślik-Majchrzak, Stanisław Góźdź, Grażyna Nowak-Starz
66–71 Terapia zajęciowa jako uzupełnienie procesu wczesnej interwencji terapeutycznej dzieci z Zespołem Williamsa-Beurena
Sabina Siwiec, Wojciech Strzelecki
72–74 Wybrane urazy porodowe jako zdarzenia niepożądane
Joanna Sosnowska, Beata Pięta
75–80 Ocena wpływu aspektów psychospołecznych na poziom odczuwanego bólu przez pacjentów w opiece paliatywnej – badanie pilotażowe
Katarzyna Dołoto, Urszula Frelek, Iwona Włodek, Agata Wojciechowska, Lena Serafin
81–85 Efekty rehabilitacji pacjenta po przebytym wieloogniskowym zapaleniu mózgu. Opis przypadku
Szymon Jurga, Zbigniew Guzek, Franciszek Pietraszkiewicz, Agnieszka TwardochlebCopyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone