Wydanie 2 (59) 2019

Lista artykułów zamieszczonych w numerze. Kliknij manuskrypt aby zobaczyć jego streszczenie lub pobierz pełną treść pracy w wersji elektronicznej (plik PDF).

Cyfrowa wersja wydania (plik PDF): 2_59_2019.pdf

Strony Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
93–97 Realizacja pakietu onkologicznego w Polsce a działalność publicznych instytutów i centrów onkologii
Michał Chrobot, Bartosz Maleszczuk, Adam Maciejczyk, Stanisław Góźdź
93_2_59_2019.pdf
98–103 Ocena jakości życia pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
Hanna Skórzyńska, Marlena Krawczyk-Suszek, Anna Pacian
98_2_59_2019.pdf
104–108 Znaczenie odnowy biologicznej w rekreacji fizycznej i sporcie amatorskim
Mariusz Kilian
104_2_59_2019.pdf
109–113 Dolegliwości bólowe odcinka szyjnego kręgosłupa wśród studentów fizjoterapii
Martyna Toman, Magdalena Rutkowska, Magdalena Dąbrowska-Galas, Tomasz Król, Piotr Michalik, Tomasz Michalski
109_2_59_2019.pdf
114–119 Ocena stabilności posturalnej u osób powyżej 65. r.ż. z wykorzystaniem platformy balansowej
Marzena Mańdziuk, Blanka Kaszuba, Marlena Krawczyk-Suszek
114_2_59_2019.pdf
120–126 Jakościowa analiza działań Stowarzyszenia Niezależna Inicjatywa Rodziców i Położnych „Dobrze Urodzeni” na rzecz wspierania pozytywnego doświadczenia porodowego
Barbara Baranowska, Ewelina Kościk, Grażyna Bączek, Urszula Tataj-Puzyna, Magdalena Krauze, Dorota Sys, Beata Pięta
120_2_59_2019.pdf
127–132 Poziom wiedzy zakonnic na temat profilaktyki raka piersi
Karolina Kniaziew, Justyna Kamińska, Agnieszka Czerwińska-Osipiak, Lucyna Wójcicka
127_2_59_2019.pdf
133–137 Wybrane nowe determinanty otyłości
Anna Wiśniewska, Barbara Ślusarska, Grzegorz Nowicki, Bernadeta Jędrzejkiewicz
133_2_59_2019.pdf
138–144 Zachowania zdrowotne osób starszych powiatu dębickiego
Monika Łabuzek, Aneta Grochowska, Kazimiera Moździerz, Wioletta Wstawska
138_2_59_2019.pdf
145–149 Kontakt z dzieckiem przed urodzeniem
Teresa Barbara Slosorz
145_2_59_2019.pdf
150–156 Kolonoskopia – problemy pacjentów przygotowujących się do badania
Elżbieta Antos, Jolanta Maliszewska, Małgorzata Wojciechowska
150_2_59_2019.pdf
157–163 Obieg kart uodpornienia noworodka w świetle regulacji prawnych i zaleceń w zakresie opieki nad noworodkiem na przykładzie publicznego i niepublicznego podmiotu leczniczego
Magdalena Gawałko, Magdalena Chudowolska-Kiełkowska, Bernadetta Gieroń-Kozina, Elżbieta Antos, Małgorzata Wojciechowska
157_2_59_2019.pdf
164–171 Wybrane uwarunkowania obciążenia opiekunów nieformalnych według COPE-Indeks w opiece domowej nad pacjentami z deficytem sprawności funkcjonalnej
Agnieszka Bartoszek, Barbara Ślusarska, Alina Deluga, Grzegorz Józef Nowicki, Katarzyna Piasecka, Katarzyna Kocka, Hanna Kachaniuk
164_2_59_2019.pdf
172–177 Zaburzenia odżywiania wśród uczniów szkół cieszyńskich
Dariusz Góra
172_2_59_2019.pdf
178–183 Świadomość zaburzeń rozwojowych ze spektrum autyzmu
Piotr Poniewierski, Wojciech Strzelecki, Anna Kostiukow, Włodzimierz Samborski
178_2_59_2019.pdf
184–190 Analiza wskazań do porodów operacyjnych w latach 2016–2018 w Szpitalu Św. Rodziny w Poznaniu
Magdalena Szumska, Martyna Kozłowska-Wytyk, Tomasz Olejniczak
184_2_59_2019.pdf
191–195 Poczucie niesprawności chorych na szpiczaka mnogiego leczonych w oddziale hematologicznym
Karolina Chabior, Patrycja Zurzycka, Iwona Repka, Grażyna Puto
191_2_59_2019.pdf
196–202 Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia u pacjentów z wyłonioną stomią w wyniku leczenia wybranych chorób nowotworowych – przegląd piśmiennictwa
Agata Gastecka, Magdalena Tarkowska, Kamil Szeliski, Iwona Głowacka-Mrotek, Monika Buhl, Tomasz Nowikiewicz, Wojciech Zegarski, Tomasz Drewa
196_2_59_2019.pdf
203–208 Rodzaje systemów ratownictwa w Polsce – historia i teraźniejszość
Ewelina Kimszal, Justyna Sarosiek
203_2_59_2019.pdf
209–213 Relacje z niezadowolonym pacjentem w podmiocie leczniczym
Maciej Majewski
209_2_59_2019.pdf
214–217 Wykorzystanie światła spolaryzowanego w leczeniu oparzeń – opis przypadku
Martyna Dębska-Maik
214_2_59_2019.pdf
218–221 Zakażenia u kobiet ciężarnych
Joanna Sosnowska, Beata Pięta
218_2_59_2019.pdfCopyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone