Wykorzystanie wskaźników efektywności pochodzących od pacjentów w opiece zdrowotnej

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Ewa Bandurska, Weronika Ciećko, Marzena Zarzeczna-Baran

3 (60) 2019 s. 226–231
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.52

Fraza do cytowania: Bandurska E., Ciećko W., Zarzeczna-Baran M. Wykorzystanie wskaźników efektywności pochodzących od pacjentów w opiece zdrowotnej. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;3(60):226–231. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.52

Współcześnie wydaje się, że zapewnienie wysokiej jakości opieki medycznej wymaga uwzględnienia nie tylko klasycznie wykorzystywanych twardych punktów końcowych (ang. hard end points), ale również informacji pochodzących od pacjentów o tym, jak oceniają swój stan zdrowia, jakie są ich objawy i jakie są skutki wdrożonego leczenia. Rola wskaźników pacjentocentrycznych dotyczących wyników zdrowotnych tj. PROMS (ang. Patient reported outcomes measures) oraz doświadczeń związanych z uzyskaną pomocą PREMS (ang. Patient-reported experience measures) wydaje się coraz ważniejsza, zapewne ze względu na rosnące zainteresowanie budowaniem systemów zdrowia bazujących na wartości (ang. Value based healthcare). Celem pracy jest przedstawienie wskaźników pacjentocentrycznych, próba określenia ich roli, potencjalnych zalet i wad związanych z ich wykorzystaniem w ocenie opieki zdrowotnej.

Słowa kluczowe: wskaźniki pacjentocentryczne, patient reported outcomes measures, patient reported experience measures, opieka bazująca na wartości.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone