Ocena realizacji i wdrażania pakietu onkologicznego w pierwszym półroczu 2015 roku w województwie świętokrzyskim na tle Polski

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Michał Chrobot, Stanisław Góźdź, Paweł Macek

4 (45) 2015 s. 301–306
Kliknij aby wrócić do spisu treści
301_4_45_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Chrobot M., Góźdź S., Macek P. Ocena realizacji i wdrażania pakietu onkologicznego w pierwszym półroczu 2015 roku w województwie świętokrzyskim na tle Polski. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2015;4(45):301–306.

Artykuł ma na celu ocenę realizacji i wdrażania „pakietu onkologicznego” w województwie świętokrzyskim w porównaniu do innych województw i Polski ogółem. Okres analizy obejmuje pierwszych sześć miesięcy funkcjonowania pakietu onkologicznego w Polsce (styczeń–czerwiec 2015 r.). Analizę przeprowadzono na podstawie liczby i statusu wydanych kart diagnostyki i leczenia onkologicznego (tzw. kart DiLO), uprawniających pacjenta do świadczeń realizowanych na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tzw. pakiecie onkologicznym). Dodatkowo analizie poddano typy podmiotów leczniczych wydających karty DiLO, jak również zakres oraz sposób prowadzenia diagnostyki onkologicznej, zgodnie z założeniami wynikającymi z przepisów prawa w tym zakresie.

Słowa kluczowe: pakiet onkologiczny, karta diagnostyki i leczenia onkologicznego, diagnostyka onkologiczna.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone