Prawne, medyczne i etyczne problemy związane z ciążą młodocianych

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Zuzanna Jarząbek, Karolina Andrzejak, Joanna Buks, Magdalena Pisarska-Krawczyk, Maciej Wilczak, Witold Kędzia, Stefan Sajdak, Małgorzata Mizgier

1 (42) 2015 s. 63–65
Kliknij aby wrócić do spisu treści
63_1_42_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Jarząbek-Bielecka G., Jarząbek Z., Andrzejak K., Buks J., Pisarska-Krawczyk M., Wilczak M., Kędzia W., Sajdak S., Mizgier M. Prawne, medyczne i etyczne problemy związane z ciążą młodocianych. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2015;1(42):63–65.

Z zagadnieniem ciąży u młodocianych wiąże się szereg problemów natury prawnej, medycznej, psychologicznej i etycznej. Ciąża u młodocianych, wiąże się z podwyższonym ryzykiem wystąpienia powikłań. Niechciana, przypadkowa ciąża (a tak jest najczęściej w przypadku ciąży młodocianych) bywa przyczyną głębokiego urazu psychoemocjonalnego. Konieczne jest wdrożenie programów edukacyjnych skierowanych do młodzieży oraz działań interdyscyplinarnych obejmujących przede wszystkim wczesne wykrywanie ciąż i zindywidualizowaną, wielospecjalistyczną opiekę medyczną nad ciężarną, ukierunkowaną na ryzyko wystąpienia specyficznych powikłań ciąż u młodocianych.

Słowa kluczowe: prawo, medycyna, ciężarne młodociane.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone