Zastosowanie medycznych baz danych w optymalizacji leczenia cukrzycy

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Krzysztof Kus, Dorota Koligat, Maciej Skorek, Tomasz Zaprutko, Piotr Ratajczak, Elżbieta Nowakowska

3 (44) 2015 s. 164–169
Kliknij aby wrócić do spisu treści
164_3_44_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Kus K., Koligat D., Skorek M., Zaprutko T., Ratajczak P., Nowakowska E. Zastosowanie medycznych baz danych w optymalizacji leczenia cukrzycy. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2015;3(44):164–169.

Wstęp. W XXI wieku medyczne bazy danych (MBD) stają się skutecznym i racjonalnym sposobem poszukiwania informacji dotyczących konkretnego problemu medycznego, np. leczenia cukrzycy. MBD pozwalają na szybki dostęp do najnowszych, wiarygodnych badań klinicznych (np. bazy Medline czy Embase), jak również do pełnych danych na temat leczonego pacjenta (bazy pacjentów w szpitalach i w przychodniach), np. chorych na cukrzycę. Cukrzyca stanowi w ostatnich latach poważny problem medyczny głównie z powodu nie do końca poznanej etiologii, jak również błędów w rozpoznania i późniejszym leczeniu. Zgodnie z Evidence‑Based Medicine (EBM) leczenie cukrzycy powinno być maksymalnie optymalizowane, mając na uwadze aktualne i wiarygodne dane pochodzące z badań kliniczno‑naukowych również w obszarze farmakoterapii. Cel. Celem pracy było określenie znajomości i wykorzystania medycznych baz danych (MBD) w optymalizacji leczenia cukrzycy w Polsce. Materiał i metody. Badanie zostało wykonane wśród lekarzy zajmujących się leczeniem cukrzycy w formie badania ankietowego. Badaniem objętych było 242 lekarzy z obszaru całego kraju w latach 2014–2015. Wyniki. Z MBD korzystają najczęściej młodzi lekarze pracujący w przychodniach w celu rozpoznania i wyboru optymalnego leczenia cukrzycy, zgodnie z wymogami EBM. Najczęściej wykorzystywaną przez nich bazą danych okazała się baza MedLine przy wykorzystaniu przeglądarki PubMed. MBD choć nie są używane powszechnie, stają się coraz bardziej popularne wśród lekarzy zajmujących się problematyką cukrzycy.

Słowa kluczowe: medyczne bazy danych (MBD), cukrzyca, standardy leczenia.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone