Farmaceuta kliniczny szansą zbilansowania wydatków na farmakoterapię szpitalną

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Mariola Drozd, Anna Kijewska

3 (44) 2015 s. 187–193
Kliknij aby wrócić do spisu treści
187_3_44_2015.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Drozd M., Kijewska A. Farmaceuta kliniczny szansą zbilansowania wydatków na farmakoterapię szpitalną. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2015;3(44):187–193.

Wydatki są problemem ochrony zdrowia coraz trudniejszym do rozwiązania, który dotyczy wszystkich państw na świecie. Szpital jest miejscem generowania gigantycznych kosztów w systemie ochrony zdrowia. Duży udział w tych kosztach to finansowanie leków. Obniżenie tychże wydatków może poprawić kondycję finansową szpitala. W wielu opracowaniach zostało udowodnione, że wprowadzenie w szpitalu stanowiska farmaceuty klinicznego z całą pewnością przyniesie wymierne oszczędności finansowe poprzez stosowanie racjonalnej gospodarki lekami. Farmaceuta może regulować koszt farmakoterapii przez wprowadzenie właściwego schematu obiegu informacji o lekach, ułatwiającego lekarzom dobór preparatu, postać i drogę jego podania przy równocześnie najmniejszym koszcie. Zasadniczym zadaniem farmaceuty klinicznego jest nadzór nad bezpieczeństwem i poprawnością stosowania farmakoterapii u pacjentów. Zadanie to farmaceuta wykonuje poprzez dokładne informowanie pacjentów o działaniu leku, obserwuje występowanie działań niepożądanych, przewiduje skutki interakcji pomiędzy stosowanymi lekami, lekami a żywnością, lekami a wyrobami medycznymi służącymi do podawania leku, a także poprzez przeciwdziałanie błędom w dawkowaniu i podawaniu ich oraz nadzór nad gospodarką lekiem na oddziale. Z umiejętności farmaceuty klinicznego mogą również korzystać kadry zarządzające szpitalem.

Słowa kluczowe: farmaceuta kliniczny, farmacja kliniczna, koszt farmakoterapii.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone