Od Redaktora Naczelnego

Szanowni Państwo!

Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu jest czasopismem o interdyscyplinarnym charakterze, ukazującym się od 2000 roku. W czasopiśmie publikowane są prace oryginalne, poglądowe, opracowania kazuistyczne, sprawozdania z uczestnictwa w zjazdach krajowych oraz międzynarodowych z zakresu: medycyny, w tym fizjoterapii i rehabilitacji, zdrowia publicznego, promocji i profilaktyki zdrowia, problematyki zarządzania w ochronie zdrowia, kształcenia kadr w ochronie zdrowia.

Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu jest czasopismem wydawanym pod auspicjami Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w związku z tym naukowcy ze wszystkich kierunków studiów prowadzonych na wydziale, tj. fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne i ratownictwo medyczne, mają możliwość natychmiastowego publikowania swoich prac naukowych. Zamierzamy także publikować w szerokim zakresie prace kliniczne ze wszystkich dyscyplin medycznych.

Czasopismo umożliwia publikacje prac naukowych, w których prezentowane są najnowsze doniesienia z zakresu szeroko pojętej ochrony zdrowia, które mogą być wykorzystywane przez profesjonalistów medycznych, co dzień sprawujących opiekę nad pacjentem oraz będących organizatorami systemu opieki zdrowotnej.

Kolegium Redakcyjne dołożyło wszelkich starań, aby sprostać wymaganiom stawianym współczesnym czasopismom naukowym. W 2015 roku poddaliśmy nasze pismo ewaluacji przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w wyniku której Polskiemu Przeglądowi Nauk o Zdrowiu przyznano 5 punktów.

Wszystkie osoby, które chcą podzielić się swoimi doniesieniami naukowymi, serdecznie zapraszamy do publikowania prac w Polskim Przeglądzie Nauk o Zdrowiu.

dr n. med. Maciej Sobkowski
Redaktor Naczelny

Polskiego Przeglądu Nauk o ZdrowiuCopyright © 2006–2023 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone