Wydanie 2 (43) 2015

Lista artykułów zamieszczonych w numerze. Kliknij manuskrypt aby zobaczyć jego streszczenie lub pobierz pełną treść pracy w wersji elektronicznej (plik PDF).

Cyfrowa wersja wydania (plik PDF): 2_43_2015.pdf

Strony Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
71–75 Wpływ wsparcia i obecności partnera na samopoczucie kobiety rodzącej
Agnieszka Berkau
71_2_43_2015.pdf
76–80 Analiza przyczyn urazów klatki piersiowej wśród poszkodowanych przyjętych na SOR
Marcin Cierniak, Maciej Gardoń, Dariusz Timler, Wiesława Trendak, Tomasz Gaszyński
76_2_43_2015.pdf
81–88 Różnice w informowaniu o zanieczyszczeniu powietrza w Krakowie w sezonie grzewczym i poza nim przez prasę lokalną wydaną w latach 2009–2013
Agnieszka Magiera, Bartosz Balcerzak
81_2_43_2015.pdf
89–92 Operacyjne i zachowawcze metody postępowania w ginekologii
Grażyna Jarząbek‑Bielecka, Marek Bielecki, Joanna Buks, Magdalena Pisarska‑Krawczyk, Maciej Wilczak, Witold Kędzia
89_2_43_2015.pdf
93–96 Bóle kręgosłupa u dzieci i młodzieży. Narastający problem medyczno-społeczny
Hubert Prabucki
93_2_43_2015.pdf
97–102 Promocja zdrowia a zaburzenia statyki narządów płciowych
Grażyna Jarząbek‑Bielecka, Joanna Buks, Magdalena Pisarska‑Krawczyk, Maciej Wilczak, Marek Bielecki, Witold Kędzia
97_2_43_2015.pdf
103–105 Gynecologic problems in childhood and adolescent patients
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Małgorzata Mizgier, Joanna Buks, Magdalena Pisarska-Krawczyk, Maciej Wilczak, Witold Kędzia
103_2_43_2015.pdf
106–111 Ocena dawek promieniowania jonizującego dla osób narażonych zawodowo w diagnostyce radiologicznej
Lucyna Kasprzyk, Mieczysława U. Jurczyk
106_2_43_2015.pdf
112–114 Konkurs na świadczenia wysokospecjalistyczne jako precedens map zapotrzebowania zdrowotnego
Hanna Waligórska, Erwin Strzesak
112_2_43_2015.pdf
115–121 Biochemiczne markery nowotworowe raka piersi i jajnika
Piotr Białas, Anna Jankowska
115_2_43_2015.pdf
122–124 Studenckie spojrzenie na problematykę opieki i pielęgnacji chorych z Chorobą Alzheimera
Joanna Samborska, Agnieszka Krawczyk‑Wasielewska
122_2_43_2015.pdf
125–128 Rozwój historyczny technologii medycznej dożylnego podawania płynów
Łukasz Strzępek, Marcin Mikos, Grzegorz Juszczyk, Karolina Strzępek, Aleksandra Czerw
125_2_43_2015.pdf
129–132 Organizacja ścieżki pacjenta onkologicznego w Wielkopolskim Centrum Onkologii – rola koordynatora
Erwin Strzesak, Jolanta Kaczmarek, Sylwia Zygmunt
129_2_43_2015.pdf
133–134 Déjà vu ustawy o zdrowiu
Hanna Waligórska, Erwin Strzesak
133_2_43_2015.pdfCopyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone