Wydanie 1 (46) 2016

Lista artykułów zamieszczonych w numerze. Kliknij manuskrypt aby zobaczyć jego streszczenie lub pobierz pełną treść pracy w wersji elektronicznej (plik PDF).

Cyfrowa wersja wydania (plik PDF): 1_46_2016.pdf

Strony Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
7–11 Klasyfikacja badań radiologicznych u noworodków
Mieczysława U. Jurczyk, Marta Adamkiewicz, Karolina Chmaj‑Wierzchowska, Lucyna Kasprzyk
7_1_46_2016.pdf
12–17 Ocena poziomu wiedzy studentów ostatnich lat studiów w uczelniach wyższych na terenie Łodzi na temat RKO u osób dorosłych, dzieci i niemowląt
Wioleta Wójcik, Marcin Cierniak, Krystyna Frydrysiak, Tomasz Gaszyński
12_1_46_2016.pdf
18–23 Poród rodzinny z perspektywny ojca dziecka
Agnieszka Berkau, Sara Suchowiak, Katarzyna Plagens‑Rotman
18_1_46_2016.pdf
24–28 Znaczenie kształcenia ustawicznego w opinii czynnych zawodowo pielęgniarek
Katarzyna Matczak, Karolina Szczeszek, Anna Maria Stanek, Maciej Wilczak
24_1_46_2016.pdf
29–35 Ocena zachowań zdrowotnych pacjentów z nadciśnieniem tętniczym hospitalizowanych i leczonych ambulatoryjnie
Beata Babiarczyk, Brygida Małutowska‑Dudek
29_1_46_2016.pdf
36–44 Wydatki na ochronę zdrowia w gospodarstwach domowych
Marlena Piekut, Krystyna Gutkowska
36_1_46_2016.pdf
45–49 Wybrane problemy ewidencyjne AP‑DiLO
Erwin Strzesak, Hanna Waligórska, Sylwia Zygmunt
45_1_46_2016.pdf
50–51 Podsumowanie 3 lat funkcjonowania systemu elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy – eWUŚ
Anna Krzemińska
50_1_46_2016.pdf
52–60 Transplantacje narządów w perspektywie transkulturowej
Halina Nogal, Ewa Wiśniewska, Elżbieta Antos
52_1_46_2016.pdf
61–73 Analiza porównawcza wybranych efektów procesu implementacji pakietu onkologicznego dla województw śląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego
Michał Chrobot, Marcin Motnyk, Erwin Strzesak
61_1_46_2016.pdf
74–80 Alternatywne sposoby łagodzenia bólu porodowego
Natalia Smolarek, Małgorzata Pięt, Joanna Żurawska, Ryszard Szpunar, Beata Pięta
74_1_46_2016.pdf
81–87 Nietrzymania moczu u kobiet – krótki rys historyczny oraz najnowsze badania i osiągnięcia w zakresie ww. problematyki, ze szczególnym uwzględnieniem czynników położniczych i sposobu porodu
Karina Spławska‑Matuszczak, Krzysztof Szymanowski, Przemysław Kądziołka, Tomasz Opala
81_1_46_2016.pdf
88–91 Czy wirus Ebola jest nowym zagrożeniem epidemiologicznym świata?
Ewelina Kimszal, Katarzyna Van Damme‑Ostapowicz
88_1_46_2016.pdf
92–96 Rola wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w wybranych obszarach psychologicznego funkcjonowania człowieka
Łukasz Bojkowski, Ewa Mojs
92_1_46_2016.pdf
97–100 Choroba peyroniego – możliwości farmakoterapii miejscowej
Jacek Karaszewski, Barbara Darewicz
97_1_46_2016.pdf
101–109 Analiza kosztów (bezpośrednich i pośrednich) związanych ze stwardnieniem rozsianym w Polsce
Paweł Moćko, Paweł Kawalec, Krzysztof Piotr Malinowski
101_1_46_2016.pdf
110–112 Charakterystyka zawodu diagnosty laboratoryjnego i jego rola w systemie opieki zdrowotnej w Polsce
Katarzyna Siemionow, Paweł Drągowski, Joanna Teul, Róża Sawczuk, Ilona Zaręba, Wojciech Miltyk
110_1_46_2016.pdf
113–118 Zarys historyczny dynamiki rozwoju transplantologii klinicznej
Halina Nogal, Ewa Wiśniewska, Elżbieta Antos
113_1_46_2016.pdf
119–121 Możliwe legalne przeznaczenie środków finansowych pozostających w posiadaniu uzdrowisk
Artur Guźlecki
119_1_46_2016.pdf
122–126 Płatnicy na rzecz uzdrowisk
Artur Guźlecki
122_1_46_2016.pdfCopyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone