Wydanie 1 (50) 2017

Lista artykułów zamieszczonych w numerze. Kliknij manuskrypt aby zobaczyć jego streszczenie lub pobierz pełną treść pracy w wersji elektronicznej (plik PDF).

Cyfrowa wersja wydania (plik PDF): 1_50_2017.pdf

Strony Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
7–15 Problemy bio-psycho-społeczne kobiet w wieku rozrodczym z zespołem policystycznych jajników
Gabriela Kurek, Beata Babiarczyk
7_1_50_2017.pdf
16–23 Czy personel medyczny właściwie przeprowadza badania przesiewowe w kierunku raka gruczołu piersiowego?
Paulina Siewert, Karolina Chmaj-Wierzchowska, Jan Tuzel, Małgorzata Kampioni, Mieczysława U. Jurczyk, Maciej Wilczak
16_1_50_2017.pdf
24–30 Wpływ fizjoterapii okołooperacyjnej na powrót do sprawności fizycznej po leczeniu operacyjnym żeńskich narządów płciowych
Letycja Zgrzeba, Natalia Smolarek, Aleksandra Miksza
24_1_50_2017.pdf
31–37 Poczucie własnej skuteczności a zachowania zdrowotne w grupie osób z rozpoznaniem cukrzycy typu 2
Krystyna Kurowska, Małgorzata Toś
31_1_50_2017.pdf
38–48 Umiejscowienie kontroli zdrowia a deklarowane zachowania zdrowotne w grupie osób wykonujących zawody medyczne i pozamedyczne
Grzegorz Józef Nowicki, Barbara Ślusarska, Magdalena Młynarska, Ewa Rudnicka-Drożak, Ewa Chemperek, Mariusz Gawroński
38_1_50_2017.pdf
49–57 Wybrane zachowania zdrowotne kobiet ciężarnych z Podkarpacia
Anna Pieniążek, Dominika Gałda, Joanna Błajda, Małgorzata Kołpa, Edyta Barnaś
49_1_50_2017.pdf
58–66 Kryteria zdrowia kobiet w opinii mieszkanek powiatu tarnowskiego
Anna Pieniążek, Jadwiga Szarowicz, Joanna Błajda, Małgorzata Kołpa, Edyta Barnaś
58_1_50_2017.pdf
67–73 Motywy wyboru kierunku elektroradiologia a oczekiwania związane z pracą
Piotr Nowak, Anna Chendoszka, Diana Martonik, Aneta Metelska, Anna Skręta, Ewa Pasieka
67_1_50_2017.pdf
74–79 Czy rzeczywiście starsi pacjenci bardziej niż młodsi boją się upadku i złamania?
Magdalena Czerżyńska, Ewa Pasieka, Anna Justyna Milewska
74_1_50_2017.pdf
80–90 Badania rozpoznawcze nad częstością występowania choroby nowotworowej jajników po uprzedniej stymulacji hormonalnej
Maria Połocka-Molińska, Amelia Kupriańczyk, Katarzyna Plagens-Rotman
80_1_50_2017.pdf
91–96 Postawy rodziców i pracowników ochrony zdrowia wobec noworodków urodzonych na granicy zdolności życiowych
Magdalena Napiórkowska-Orkisz, Jolanta Olszewska
91_1_50_2017.pdf
97–101 Wpływ holistycznej opieki nad pacjentem OITN na psychologiczne i fizyczne aspekty wcześniactwa
Magdalena Napiórkowska-Orkisz, Jolanta Olszewska
97_1_50_2017.pdf
102–106 Kolonoskopia w profilkatyce raka jelita grubego – działania pielęgniarskie w przygotowaniu do badania
Katarzyna Dołoto, Elżbieta Antos, Małgorzata Wojciechowska
102_1_50_2017.pdf
107–114 Rola mobilnych aplikacji medycznych w profilaktyce wybranych chorób
Joanna Błajda, Edyta Barnaś, Anna Pieniążek
107_1_50_2017.pdf
115–123 Dolegliwości bólowe okolicy lędźwiowo-krzyżowej u kobiet w ciąży
Aleksandra Miksza, Natalia Smolarek, Karolina Chmaj-Wierzchowska, Letycja Zgrzeba
115_1_50_2017.pdf
124–131 Idiopatyczne skrócenie kończyny dolnej leczone metodą Ilizarowa – specyfika zadań opiekuńczych w praktyce pielęgniarskiej
Maryna Animutskaya, Elżbieta Antos, Emilia Wawszczak
124_1_50_2017.pdf
132–135 Ingerencja technologiczna w aktywność fizyczną i rywalizację sportową
Łukasz Bojkowski
132_1_50_2017.pdf
136–140 Problematyka kultury fizycznej współczesnej szkoły a postulaty Władysława Hojnackiego z początku XX wieku
Adam Kozubal
136_1_50_2017.pdf
141–146 Przegląd badań i działań profilaktycznych związanych z narażeniem dzieci śląskich na metale ciężkie
Joanna Nieć, Ewa Marchwińska-Wyrwał
141_1_50_2017.pdf
147–151 Niepokój moralny w pracy personelu medycznego – zarys problematyki
Patrycja Zurzycka, Teresa Radzik
147_1_50_2017.pdfCopyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone