Wydanie 2 (51) 2017

Lista artykułów zamieszczonych w numerze. Kliknij manuskrypt aby zobaczyć jego streszczenie lub pobierz pełną treść pracy w wersji elektronicznej (plik PDF).

Cyfrowa wersja wydania (plik PDF): 2_51_2017.pdf

Strony Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
161–167 Wpływ nietrzymania moczu na jakość życia kobiet
Maria Połocka-Molińska, Beata Jakóbczak, Katarzyna Plagens-Rotman
161_2_51_2017.pdf
168–175 Wczesne i późne odczyny popromienne u pacjentek z rakiem szyjki macicy. Klasyfikacja EORTC/RTOG i ocena wybranych parametrów morfologicznych krwi obwodowej
Piotr Białas, Bartek Bartoś, Anna Bodusz
168_2_51_2017.pdf
176–183 Skuteczność wybranych metod fizjoterapeutycznych w leczeniu przewlekłego nieswoistego zespołu bólowego odcinka szyjnego kręgosłupa
Anna Jankowska, Marta Paprocka, Krystyna Zeńczak-Praga, Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak
176_2_51_2017.pdf
184–190 Zarządzanie jakością w zakładach opieki zdrowotnej w opinii położnych z województwa podkarpackiego
Edyta Barnaś, Elżbieta Wróbel, Renata Raś, Grzegorz Panek
184_2_51_2017.pdf
191–195 Poziom lęku i depresji wśród pacjentów Oddziału Leczenia Otyłości
Małgorzata Obara-Gołębiowska, Małgorzata Pietrzykowska, Andrzej Molisz, Katarzyna Nowicka-Sauer
191_2_51_2017.pdf
196–198 Przesunięcia środków finansowych w ramach umów – zapisy § 20, 21 i 43 OWU w praktyce
Anna Krzemińska, Erwin Strzesak, Sylwia Zygmunt, Mirella Śmigielska
196_2_51_2017.pdf
199–206 Wiedza pracowników biurowych na temat udaru mózgu – doniesienia wstępne
Piotr Szpunar, Marzena Mańdziuk, Blanka Kaszuba, Marlena Krawczyk-Suszek, Krzysztof Kołodziej
199_2_51_2017.pdf
207–212 Wpływ infradźwięków na zdrowie ciężarnej. Aktualny stan wiedzy i przepisy prawa
Magdalena Muszyńska, Paweł Rzymski, Bartosz Bilski, Maciej Wilczak
207_2_51_2017.pdf
213–219 Współczesne zabiegi kosmetyczne i medyczne w redukcji cellulitu
Marlena Matysek-Nawrocka, Maria Bernat, Dorota Krasowska, Katarzyna Chyl-Surdacka, Joanna Sobczuk
213_2_51_2017.pdf
220–224 Palenie tytoniu i konsekwencje tego nałogu dla zdrowia osób w podeszłym wieku
Łukasz Bojkowski, Ewa Mojs
220_2_51_2017.pdf
225–229 Syndrom wypalenia zawodowego w aktywności sportowej
Karolina Mularczyk, Łukasz Bojkowski
225_2_51_2017.pdf
230–234 Opieka nad rodzicami w żałobie po wewnątrzmacicznym obumarciu płodu i obumarciu jednego z bliźniaków w ciąży wielopłodowej
Jolanta Olszewska, Magdalena Napiórkowska-Orkisz, Agnieszka Czerwińska-Osipiak
230_2_51_2017.pdf
235–240 Wspieranie rozwoju poznania społecznego – empatia jako czynnik ułatwiający przebieg procesu leczenia stomatologicznego u dzieci. Przegląd piśmiennictwa
Sebastian Zbitkowski, Ewa Mojs
235_2_51_2017.pdf
241–247 Położna wobec skuteczności, nauczania i promowania naturalnych metod planowania rodziny, na przykładzie metody objawowo-termicznej Josefa Rötzera
Magdalena Napiórkowska-Orkisz, Zofia Babińska
241_2_51_2017.pdf
248–255 Konkurencyjność w systemie ochrony zdrowia
Juliusz Szewczyk
248_2_51_2017.pdfCopyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone