Kontakt

Wydawca

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres redakcji

Katedra i Klinika Zdrowia Matki i Dziecka
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
ul. Polna 33
60-535 Poznań
e-mail: przeglad@ump.edu.pl
www.przeglad.ump.edu.pl

Biuro Dyrektora Szpitala
dr n. med. Maciej Sobkowski
tel.: 61 841 96 70
fax: 61 841 92 88Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone