Wydanie 3 (60) 2019

Lista artykułów zamieszczonych w numerze. Kliknij manuskrypt aby zobaczyć jego streszczenie lub pobierz pełną treść pracy w wersji elektronicznej (plik PDF).

Cyfrowa wersja wydania (plik PDF): 3_60_2019.pdf

Strony Tytuł, autorzy Wersja cyfrowa (PDF)
143–147 Analiza programu „Leki 75+” w wybranej aptece ogólnodostępnej
Magdalena Waszyk-Nowaczyk, Michał Gojny, Magdalena Przybylska, Weronika Porolnik, Natalia Kostewicz, Weronika Guzenda, Marek Simon
148–154 Polski rynek suplementów diety stosowanych w regulacji nastroju – badania pilotażowe
Piotr Ratajczak, Krzysztof Kus, Magdalena Poprawa, Dorota Kopciuch, Anna Paczkowska, Tomasz Zaprutko, Elżbieta Nowakowska
155–159 Ocena poziomu wiedzy studentów kierunków medycznych z zakresu leków biologicznych
Anna Paczkowska, Tomasz Zaprutko, Zuzanna Stachowiak, Dorota Kopciuch, Piotr Ratajczak, Elżbieta Nowakowska, Krzysztof Kus
160–167 Rejestry medyczne a cyberbezpieczeństwo w placówkach ochrony zdrowia
Małgorzata Skiba, Tomasz Węgrzak, Maria Urbańska, Krzysztof Kus
168–172 Jakości usług medycznych a satysfakcja pacjenta
Paula Pypłacz, Dorota Skóra, Marcin Mikos
173–178 Finansowy wymiar migracji pacjentów wobec stosowania map potrzeb zdrowotnych w onkologii na przykładzie województwa śląskiego
Tomasz Holecki, Joanna Woźniak-Holecka, Karolina Sobczyk, Sergiusz Nawrocki, Michał Skrzypek, Agata Bocionek
179–182 Zaostrzenia w Przewlekłej Obturacyjnej Chorobie Płuc (POChP)
Katarzyna Wołowik, Anna Doboszyńska
183–187 Zagrożenia w środowisku pracy elektroradiologa i technika elektroradiologii w ocenie pacjenta
Ewa Pasieka, Robert Milewski, Tomasz Cieślik
188–192 Subiektywna ocena wpływu kinezyterapii w środowisku wodnym na dolegliwości bólowe w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa – doniesienia wstępne
Marlena Krawczyk-Suszek, Anna Banaś, Marzena Mańdziuk, Blanka Kaszuba, Justyna Materna, Ryszard Maciejewski
193–198 Aktywność fizyczna i jakość życia mieszkańców gminy Jabłonka w wieku geriatrycznym
Wioletta Ławska, Grażyna Dębska, Beata Joniak, Maria Zięba, Magdalena Nieckula
199–203 Wyniki i koszty wprowadzenia opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży (KOC) w Polsce
Wojciech Zawalski
204–209 Uwarunkowanie prawne cyberbezpieczeństwa w placówkach ochrony zdrowia – wybrane zagadnienia
Paweł Lipowski
210–215 Hipoglikemiczne mechanizmy działania leków przeciwcukrzycowych
Weronika Baszanowska, Magdalena Misiura, Karol Rółkowski, Sylwia Lewoniewska, Thi Yen Ly Huynh, Renata Zaręba, Hiacynta Baszanowska, Izabela Prokop, Edyta Rysiak, Ilona Zaręba
216–220 Transplantacje jako problem bioetyczny
Sylwia Lewoniewska, Renata Zaręba, Weronika Baszanowska, Magdalena Misiura, Marcin Nizioł, Izabela Prokop, Edyta Rysiak, Ilona Zaręba
221–225 Globalna strategia zapobiegania grypie – WHO 2019–2030
Lidia B. Brydak
226–231 Wykorzystanie wskaźników efektywności pochodzących od pacjentów w opiece zdrowotnej
Ewa Bandurska, Weronika Ciećko, Marzena Zarzeczna-Baran
232–237 Wieloaspektowe postępowanie w diagnostyce i terapii chorób śródmiąższowych płuc
Weronika Ciećko, Marzena Zarzeczna-Baran, Ewa Bandurska
238–242 Skrining oportunistyczny i leczenie odroczone sposobem na poprawę jakości opieki nad  pacjentami z rakiem gruczołu krokowego
Aleksandra Zachariasz, Wojciech WysoczańskiCopyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone